Art. 182 PZP. Terminy są uzależnione od procedury postępowania, czy była to procedura podprogowa (krajowa), czy równa lub powyżej progów (unijna).

Odwołanie wnosi się:

PROCEDURA UNIJNA:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

PROCEDURA KRAJOWA:

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie do Prezesa KIO a kopia odwołania do zamawiającego musi być doręczona w terminach ustawowych, czyli nie decyduje data stempla pocztowego, a termin doręczenia. Odwołanie niedoręczone w terminie nie będzie mogło być rozpatrzone, również w sytuacji, kiedy zamawiający nie potwierdzi otrzymania kopii odwołania, odwołanie nie będzie mogło być rozpatrywane.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy