Kwestie związane z dziedziczeniem oraz wskazywaniem spadkobierców zawsze budzą wiele emocji. Chcąc uniknąć sporów i rodzinnego rozłamu, warto znać prawne wymogi względem formy oraz treści ostatniej woli. W przypadku dokumentu spisanego ręcznie, z reguły pojawia się mnóstwo pytań oraz wątpliwości. Tutaj postaramy się odpowiedzieć na najczęstsze i najważniejsze spośród nich.

Podstawowe czynniki to czytelność oraz widoczne cechy indywidualnego pisma

W przypadku testamentu odręcznego cała treść, od nagłówka i datownika po ostatnią kropkę, musi być sporządzona w jednolitej formie. Innymi słowy: ręczne modyfikowanie dokumentu wydrukowanego z komputera lub napisanego na maszynie spowoduje, że całość traci całą swoją moc prawną. Odręczne pismo pozwalać na identyfikację osoby, która nim się posługuje. Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy od lat świadczy usługi prawne dotyczące spraw spadkowych i kwestię autentyczności podpisu potencjalni spadkobiercy podnoszą bardzo często. Dlatego osoba spisująca ostatnią wolę powinna zachować pełną staranność, a zarazem nie zmieniać charakteru pisma. Ważne, aby wszelkie materiały wykorzystane do spisania testamentu (papier, długopis, pióro, ołówek) gwarantowały jego trwałość. Zniszczenie dokumentu spowoduje jego prawną nieważność.

Podpis na testamencie musi zawierać pełne imię, nazwisko oraz datę sporządzenia

Ostatni z powyższych elementów wprawdzie nie jest obligatoryjny, ale niezwykle znaczący. Pozawala na dokładne ustalenie, kiedy został sporządzony i czy spadkodawca nie sporządził później innego dokumentu, zmieniając swoje wcześniejsze postanowienia. Niezwykle istotne jest również umiejscowienie podpisu. Powinien on znajdować się bezpośrednio na dokumencie. Jeżeli testament ma więcej niż jedną stronę, trzeba je odpowiednio numerować. Przy formułowaniu ostatniej woli w obszerny sposób warto zatroszczyć się o spójność treści. Tak, aby myśl zaczęta na jednej kartce była płynnie kontynuowana na kolejnej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi publikacjami na temat spadków.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy