Ostatnia wola osoby zmarłej często bywa odbierana jako krzywdząca dla części rodziny i bliskich osób. Sposób rozporządzania majątkiem w testamencie zależy całkowicie od spadkodawcy. I nie zawsze są podstawy, które pozwalają na skuteczne podważenie tych zapisów. Wtedy ustawowi spadkobiercy mogą starać się o wyegzekwowanie swojego prawa do zachowku. Prawo dość dokładnie przewiduje, kto i w jakich okolicznościach może żądać jego zapłaty.

Roszczenia z tytułu zachowku może zgłaszać przede wszystkim najbliższa rodzina zmarłego

Prawo do wypłaty połowy lub dwóch trzecich wartości udziałów spadkowych przy dziedziczeniu ustawowym obejmuje dzieci, małżonków oraz rodziców spadkodawcy. Decyzja, czy zgłaszać stosowane roszczenia, należy całkowicie do nich – to oznacza, że muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem do spadkodawcy lub sądu. O wypłatę zachowku mogą starać się także dzieci adoptowane lub spoza małżeństwa. Wszyscy uprawnieni mają na to do 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu – po tym terminie ich roszczenia ulegają przedawnieniu. Prawo do zachowku nie przysługuje nikomu, kto w ostatniej woli zmarłego został wydziedziczony. Wtedy niedoszłym spadkobiercom pozostaje próba udowodnienia, że zapisy uzasadniające wydziedziczenie nie są do końca zgodne ze stanem faktycznym.

Dzięki usługom prawnym można zawrzeć dobrowolną ugodę ws. wypłaty zachowku ze spadkobiercą

Jeżeli roszczenia o zachowek są bezsporne, porozumienie może być korzystne dla obu stron. Przede wszystkim ze względu na uniknięcie wysokich opłat sądowych. Poza tym w ugodzie zawiera się najwygodniejszy sposób zaspokojenia roszczeń poszkodowanych spadkodawców – na przykład rozkładając zapłatę na raty lub wydłużając jej termin. Profesjonalne usługi prawne dla klientów indywidualnych są w stanie wydatnie pomóc w podjęciu najbardziej opłacalnej decyzji. Kancelaria Prawna Rafał Ptak i Wspólnicy dysponuje zespołem prawników z dużym doświadczeniem w sprawach o zachowek i innymi kwestiami dot. prawa spadkowego. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Korzystając z kompleksowych usług prawnych uzyskuje się pełny obraz sytuacji prawnej i dostępnych możliwości działań.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy