Przed wniesieniem sprzeciwu warto zapoznać się z aktami postępowania upadłościowego celem sformułowania uzasadnionych zarzutów. Wierzycielowi, upadłemu nie można odmówić dostępu do dokumentacji upadłościowej.

Dlaczego upadły powinien złożyć sprzeciw od listy wierzytelności.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy