Sędzia – komisarz rozstrzyga sprzeciw postanowieniem.

Sędzia – komisarz odrzuci sprzeciw:

― spóźniony

― zawierający braki formalne.

Sędzia-komisarz przed odrzuceniem sprzeciwu nie wzywa wnoszącego do usunięcia jego braków, ale w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu strona może wnieść go ponownie. Z uzasadnienia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu będzie wynikać, jakie braki formalne zawierał złożony pierwotnie sprzeciw. Jeżeli ponownie wniesiony sprzeciw nie zawiera braków, wywołuje skutki od dnia wniesienia odrzuconego sprzeciwu (skutek wsteczny) (art. 257 ust. 2 ustawy).

Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie sprzeciwu podlega zaskarżeniu zażaleniem. Zażalenie rozpoznaje sąd upadłościowy działając jako sąd drugiej instancji.

Dlaczego upadły powinien złożyć sprzeciw od listy wierzytelności.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy