• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Rozstrzygnięcia w przedmiocie sprzeciwu. Odrzucenie sprzeciwu. Zażalenie.

Sędzia – komisarz rozstrzyga sprzeciw postanowieniem.

Sędzia – komisarz odrzuci sprzeciw:

― spóźniony

― zawierający braki formalne.

Sędzia-komisarz przed odrzuceniem sprzeciwu nie wzywa wnoszącego do usunięcia jego braków, ale w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu strona może wnieść go ponownie. Z uzasadnienia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu będzie wynikać, jakie braki formalne zawierał złożony pierwotnie sprzeciw. Jeżeli ponownie wniesiony sprzeciw nie zawiera braków, wywołuje skutki od dnia wniesienia odrzuconego sprzeciwu (skutek wsteczny) (art. 257 ust. 2 ustawy).

Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie sprzeciwu podlega zaskarżeniu zażaleniem. Zażalenie rozpoznaje sąd upadłościowy działając jako sąd drugiej instancji.

Dlaczego upadły powinien złożyć sprzeciw od listy wierzytelności.

Sylwia Gładysz

Aplikantka radcowska

Sylwia Gładysz

sylwia.gladysz@i-kancelaria.pl

 

T +48 71 349 09 20

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język angielski
  • język niemiecki 
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej