Wymogiem formalnym jest złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W treści wniosku należy uprawdopodobnić zdarzenie medyczne, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkodę majątkowej lub niemajątkową (krzywdę). Wniosek powinien zawierać także propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Do wniosku wnioskodawca załącza dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane w jego treści.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy