Wysokość wpisu sądowego.

Wpis sądowy może być:

  • wpisem stosunkowym;
  • wpisem stałym.

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym skargi pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej zaskarżonej skargą. Wysokość wpisów stałych i stosunkowych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  • „Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt, obowiązek uiszczenia wpisu dotyczy każdej ze skarg objętych tym pismem. W takim wypadku przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg, zgodnie z art. 57 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wniesienie wpisu bez wskazania, której skargi wpis dotyczy (na jaką uchwałę), nie pociąga za sobą żadnej prawnej możliwości, aby po wniesieniu pisma i uiszczeniu wpisu w nieprawidłowej wysokości, przypisać wniesioną opłatę do którejś ze skarg objętych tym pismem”. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Olsztynie z dnia 26 marca 2007 r. II SA/Ol 128/07.

 

Aby ustalić wysokość wpisu sądowego, kliknij na: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Aby ustalić wysokość wpisu sądowego, kliknij na: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy