W razie wygranej, czyli uwzględnienia skargi skarżącemu należy się od organu zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. W razie przegranej, czyli oddalenia skargi organ nie może żądać od skarżącego zwrotu kosztów postępowania. Reguły te nie obowiązują przy skardze kasacyjnej opierającej się na zasadzie pełnej odpowiedzialności za wynik sprawy.

Podstawa prawna: art. 199, 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy