zabezpieczenie alimentów przed rozwodem

Jedną z istotnych kwestii w sprawie o rozwód jest zabezpieczenie alimentacyjne. Mowa o zobowiązaniu, które małżonek będzie regulował już w trakcie postępowania sądowego, a więc zanim wyrok rozwodowy się uprawomocni. Czy złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów przed rozwodem ma sens? Jak przekonać sąd do zasadności wniosku i jakich formalności dopilnować, żeby uzyskać środki jeszcze przed zakończeniem sprawy rozwodowej? Odpowiadamy.

To warto wiedzieć: zabezpieczenie alimentacyjne w postępowaniu rozwodowym

Statystycznie rzecz ujmując, nieskomplikowana sprawa rozwodowa w Polsce trwa średnio 7 miesięcy. Czas ten może ulec skróceniu, lecz najczęściej będzie znacznie dłuższy. Postępowania rozwodowe potrafią trwać latami – zwłaszcza te z orzekaniem o winie jednej ze stron. Zanim zapadnie wyrok rozwodowy i dojdzie do ustalenia alimentów, można zadbać o zabezpieczenie finansowe na czas trwania postępowania. Tym właśnie jest tzw. zabezpieczenie alimentów przed rozwodem. To świadczenie pieniężne o dużym znaczeniu: jeśli zostanie udzielone, pozwany będzie musiał płacić określone sumy już w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

O tym, czym jest zabezpieczenie alimentów przed rozwodem, traktuje art. 753 Kodeksu Postępowania Cywilnego o Zabezpieczeniu Roszczeń Pieniężnych:

Art. 753. § 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Zabezpieczenie alimentacyjne przed rozwodem może więc zostać rozłożone na mniejsze części wypłacone jednorazowo, a jego wysokość powinna oscylować w okolicy dochodzonych alimentów. Co ciekawe, jedyny warunek jaki musi zaistnieć, by zabezpieczenie alimentów zostało udzielone, to uprawdopodobnienie roszczenia. Rodzic, który zostanie zobowiązany przez sąd do łożenia na dziecko lub współmałżonka, ma prawo w ciągu 7 dni złożyć zażalenie. Jeśli spełni ono wymogi formalne, zostanie rozpatrzone przez sąd, wskutek czego postanowienie o zabezpieczeniu alimentacyjnym będzie mogło zostać zmienione.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów przed rozwodem – co i jak

We wniosku o zabezpieczenie alimentów przed rozwodem (tj. w trakcie sprawy rozwodowej) należy uwiarygodnić istnienie roszczenia, czyli wykazać usprawiedliwione potrzeby dziecka bądź małżonka (alimenty na rodzinę). Przydatne może okazać się przygotowane zestawienie wydatków oraz wykazanie majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica. Wniosek można złożyć na piśmie albo ustnie podczas rozprawy.

We wniosku o zabezpieczenie alimentacyjne przed rozwodem konieczne jest podanie:

  • żądanej kwoty, uzasadnionej sytuacją. Kwota zabezpieczenia nie może być wyższa, niż dochodzone alimenty. Popularną praktyką jest podawanie kwoty niższej o ok. 10%,
  • informacji o preferowanej formie wypłaty świadczenia,
  • okoliczności, które uwiarygodnią istnienie roszczenia.

Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów przed rozwodem?

Można to zrobić jeszcze przed wniesieniem powództwa, a także wraz z pozwem oraz już w trakcie trwania sprawy o rozwód. Wniosek powinien zostać rozpatrzony na niejawnym posiedzeniu – bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni – w praktyce jednak różnie bywa, wiele zależy od obłożenia danego sądu. Co istotne, wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne jest zwolniony z opłat sądowych.

Zabezpieczenie alimentów przed rozwodem jest cenną pomocą dla osób, które zostały same z dziećmi i nie mają wystarczających środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dodatkowe świadczenie to duże wsparcie, na które nie trzeba czekać do zapadnięcia prawomocnego wyroku sądu. Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia jest z urzędu zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Oznacza to, że bezpośrednio po jego wydaniu możliwe jest przystąpienie do egzekucji.

Potrzebują Państwo fachowego wsparcia w zakresie sformułowania wniosku o zabezpieczenie alimentacyjne przed rozwodem? Mają Państwo pytania o zabezpieczenie roszczeń dziecka nienarodzonego lub o inne nietypowe kwestie? Zachęcamy do kontaktu – nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Udzielamy profesjonalnych porad prawnych. Można się z nami skontaktować poprzez formularz, dostępny na stronie Kancelarii. Zapraszamy!

FAQ

Na czym polega zabezpieczenie alimentów przed rozwodem?

Zabezpieczenie alimentów służy zaspokojeniu potrzeb dziecka lub współmałżonka podczas trwania sprawy o rozwód bądź alimenty. Jest to świadczenie w wysokości nie wyższej, niż dochodzone alimenty. Roszczenie zabezpieczone w czasie trwania procesu jest wypłacane jednorazowo albo okresowo.

Jak uzyskać zabezpieczenie alimentacyjne?

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów przed rozwodem, sąd wydaje na wniosek strony. Wniosek w formie pisemnej można złożyć w pozwie, jak również na dalszych etapach sprawy rozwodowej. Dopuszczalna jest też ustna forma złożenia wniosku do protokołu. Przygotowanie wniosku o zabezpieczenie alimentacyjne nie jest trudne, ale należy pamiętać o zawarciu w nim wszystkich wymaganych informacji.

Ile kosztuje zabezpieczenie alimentów przed rozwodem w 2023 r.?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentacyjne przed rozwodem jest całkowicie bezpłatne. Jedyny koszt związany ze sprawą wynosi 100 zł za wniosek o zmianę bądź uchylenie zabezpieczenia. Co za tym idzie, osoba uprawniona do alimentów nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy