Obowiązują następujące progi unijne:

― dla dostaw i usług: 125 000 EUR dla Zamawiających centralnych, 193 000 EUR dla Zamawiających samorządowych, 387 000 EUR dla Zamawiających sektorowych,

― dla robót budowlanych wszystkich Zamawiających obowiązuje próg unijny 4.845.000 EUR (art. 11 ust. 8 PZP).

W przypadku wartości zamówienia poniżej ww. progów unijnych obowiązuje procedura krajowa, która dla Zamawiającego jest prostsza, ponieważ Zamawiający zostaje zwolniony z szeregu obowiązków ustawowych, które są postrzegane jako jego uprawnienie np. uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie wadium, obowiązek dopiero, gdy wartość zamówienia przekracza ww. progi unijne (art. 45 PZP), możliwość żądania dokumentów potwierdzających udział w zamówieniu (art. 26 PZP), możliwość powołania komisji przetargowej (art. 19 PZP). Zamówienia realizowane w procedurze krajowej nie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W procedurze krajowej, czyli poniżej ww. progów unijnych Wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w czterech sytuacjach.

Zamiast protestu informacja do Zamawiającego. Żądanie wyjaśnień SIWZ.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy