Odwołanie w procedurze krajowej przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:

1. wyboru trybu:

― negocjacji bez ogłoszenia

― zamówienia z wolnej ręki

― zapytania o cenę

2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4. odrzucenia oferty odwołującego. (art. 180 ust. 2)

Zamiast protestu informacja do Zamawiającego. Żądanie wyjaśnień SIWZ.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy