Przede wszystkim z układu wyłączone są wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (art. 273 ust. 1 pkt. 5 PrUpN).

Art. 25 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że należności z tytułu składek są wyłączone z postępowania układowego, a spłata tych należności, może polegać wyłącznie na rozłożeniu na raty. Z organem rentowym upadły powinien zatem prowadzić odrębne rozmowy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, tak aby uzyskać rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, ponieważ jedynie na taką ulgę może liczyć wierzyciel.

Co w sytuacji, gdy dłużnik nie wypracuje porozumienia z ZUS-em? ZUS może wszcząć egzekucję i zająć wartościowe składniki majątku, niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym uniemożliwić faktycznie wykonanie układu. Sytuacja będzie jeszcze bardziej dramatyczna, jeśli okaże się, że organ rentowy posiada zabezpieczenia hipoteczne.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy