Pracownik świadomy swoich praw i obowiązków nie powinien godzić się na bezprawne działania w miejscu pracy, bowiem jako podmiot objęty szczególną ochroną prawną może skutecznie bronić się przed naruszeniami. Najważniejsza jest szybka reakcja w sytuacji kryzysowej, wobec której bierność jest najgorszym rozwiązaniem. Doradzamy i pomagamy w sprawach rozwiązania umowy o pracę, w przypadkach dyskryminacji i mobbingu czy też naruszenia praw kobiety – pracownika powstałych w związku z macierzyństwem.

Świadczymy doradztwo prawne dotyczące bieżących spraw pracowniczych zwłaszcza z zakresu:

 • zawarcia umowy o pracy i wynegocjowania korzystnych warunków zatrudnienia

 • kontraktów menadżerskich

 • umów o zakazie konkurencji

 • ochrony wynagrodzenia za pracę

 • pracy w godzinach nadliczbowych

 • urlopów wypoczynkowych

Przedmiotem naszej szczególnej troski są prawa pracowników związane z rodzicielstwem w zakresie:

 • ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy

 • warunków pracy

 • urlopu macierzyńskiego

 • urlopu wychowawczego

 • praw pracownika – ojca

 • przysługujących świadczeń

Doradzamy i informujemy szczegółowo pracowników o prawach w sytuacji zwolnień grupowych.

WAŻNA INFORMACJA: przepisy prawa przewidują wypłatę odprawy pieniężnej również w sytuacji, gdy  tylko jeden pracownik został zwolniony przy zajściu określonych warunków!

Obsługujemy pracowników zagranicznych.

Reprezentujemy i bronimy praw pracownika w sporach sądowych zwłaszcza w przypadkach:

 • bezprawnego rozwiązania stosunku pracy

 • aktów dyskryminacji czy nierównego traktowania

 • naruszenia godności i dóbr osobistych

 • mobbingu przejawiającego się w zastraszaniu i nękaniu pracowników

dochodząc:

 • odszkodowań

 • zadośćuczynienia pieniężnego

 • przywrócenia do pracy

Podstawy prawne naszych działań wyznacza prawo polskie jak i prawo europejskie, które w obszarze prawa pracy odgrywa ważna rolę.