PREZENTUJEMY ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ INTERNAUTÓW!.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie w tekstach naszych artykułów, zadaj nam pytanie a my odpowiemy nieodpłatnie na wybrane, zamieszczając odpowiedź poniżej.

Czy ujawniać notarialną umowę przedwstępną sprzedaży w księdze wieczystej? 

Kliknij na: Odpowiedź: Tak, należy ujawnić w …

nieruchomości Czy ujawniać notarialną umowę przedwstępną sprzedaży w księdze wieczystej?

upadłosci Czy darowizna wchodzi do upadłości?

Nie, bowiem darowizna jest … 

 

 

''

W jakiej wysokości potrącane są alimenty z wynagrodzenia za pracę?

Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę podlegają jedynie należności alimentacyjne …

 

Czy odszkodow''anie z polisy wchodzi do spadku?

Odszkodowanie z polisy nie wchodzi do spadku, co oznacza, że jeśli …

 

 

 ''Czy pracownik, który wypowiedział umowę o pracę musi zwrócić koszty szkolenia?

Tak, pracownik, który wypowiedział umowę o pracę musi zwrócić koszty szkolenia, ale …

 

''

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę na czas określony, w której nie przewidziano wypowiedzenia?

Tak, pracownik może rozwiązać umowę terminową bez okresu wypowiedzenia, powołując się na …

 

''Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko małżonka niebędącego ojcem dziecka.

Tak, jest taka możliwość. W świetle art. 90 § 1 KRO…

 

 

 upadłosci

Czy wspólnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Tak, …

 

nieruchomości obsługa prawnaCzy ugoda pozasądową można przenieść własność nieruchomości? 

 Tak, w drodze ugody …

 

 

upadłości obsluga prawnaCzy wierzyciel po śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość? 

 Tak, przy czym obowiązuje …