Wyegzekwowanie należności od spółki z o. o. to dla wielu wierzycieli temat niezwykle trudny. Brak majątku spółki, który jest w stanie pokryć zobowiązanie uniemożliwia nawet przymusową egzekucję długu. Finalnie wierzyciel otrzymuje od komornika postanowienie o bezskutecznej egzekucji. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak w inny sposób możemy odzyskać należność od feralnego kontrahenta.

Bezskuteczna egzekucja to nie koniec świata!

Współpraca ze spółką z o. o. zawsze niesie spore ryzyko zawieranych transakcji. Każdego roku wielu przedsiębiorców przekonuje się „na własnej skórze”, jak ciężko jest wyegzekwować należność od spółek z o. o. Niestety w wielu przypadkach nawet pomyślne uzyskanie nakazu zapłaty nie gwarantuje spływu należności. Komornicy bardzo często stwierdzają, że majątek spółki nie jest wystarczający, by pokryć zobowiązanie. Postanowienie o bezskutecznej egzekucji nie zamyka, jednak drogi do odzyskania pieniędzy od dłużnika. Zgodnie z literą prawa, gdy egzekucja okazuje się bezskuteczna za zobowiązania spółki odpowiadają członkowie zarządu. Nie warto się zniechęcać wiele spraw po pociągnięciu do odpowiedzialności zarządu zostaje skutecznie spłaconych.

Majątek osobisty sposobem na zaspokojenie zobowiązania

Wierzyciel żeby wystąpić o oddanie długu do członków zarządu musi uzyskać tytuł wykonawczy na spółkę, który zakończy się bezskuteczną egzekucją komorniczą. W uzasadnionych przypadkach, kiedy występują oczywiste powody zakładające, że egzekucja względem spółki będzie bezskuteczna możliwe będzie wytoczenie powództwa od razu wobec członków zarządu. Sztampowym powodem jest oddalenie wniosku o upadłość z powodu braku środków do zaspokojenie kosztów postępowania. Wkroczenie na drogę sądową z doświadczonym prawnikiem u boku jest gwarancją sukcesu i pomyślnego otwarcia drogi do egzekucji względem członków zarządu. Obsługa prawna firm jest nieoceniona, gdy konieczne jest ustalenie kto był członkiem zarządu w czasie, kiedy do powstania zobowiązania doszło. Członkowie odpowiadają za długi nawet po wykreśleniu z KRS! Nie warto odpuszczać dochodzenia należności od członków zarządu. Należność po bezskutecznej egzekucji względem spółki z o. o. nie zamyka drogi do dalszego dochodzenia wierzytelności.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy