Umowy na dobre wpisały się w naszą codzienność. Praktycznie każdego dnia stajemy się ich stronami podczas wielu nawet prostych czynności, jak np. zakupy. Coraz więcej osób dokonuje transakcji na odległość lub poprzez przedstawicieli poza lokalem przedsiębiorcy. Niestety świadomość konsumentów w zakresie posiadanych praw jest nadal bardzo znikoma. W niniejszym artykule przybliżymy prawo do odstąpienia od umowy, jak skutecznie dokonać tej czynności, by uniknąć przykrych konsekwencji.

Kiedy konsument może odstąpić od umowy?

Prawo do odstąpienia od umowy stanowi fundament uprawnień należnych każdemu konsumentowi. Świadcząc każdego dnia profesjonalne doradztwo prawne otrzymujemy wiele zapytań w tym zakresie. Dlatego warto podkreślić, że konsument może dokonać odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, jedynie, gdy:

  • umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – konsument stał się stroną umowy we własnym mieszkaniu lub w trakcie targów, prezentacji.
  • umowa została zawarta na odległość – mowa o transakcjach dokonywanych w sklepach internetowych, a także sprzedaży poprzez telemarketing.

Konsument zawierający umowę na w/w zasadach może skutecznie od niej odstąpić w terminie 14 dni. Istotną kwestią jest sposób liczenia tego terminu, co do zasady początek jego biegu następuje w momencie otrzymania zamówionego towaru. W sytuacji, kiedy umowa nie obejmuje żadnej rzeczy, ani też przeniesienia prawa własności termin należy liczyć od dnia jej zawarcia przykładem są m. in. usługi telekomunikacyjne nabywane za pośrednictwem telemarketingu. Warto też wspomnieć o pewnym wyjątku od opisanej zasady. Jeśli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni w sposób ujęty w ustawie termin ten ulega wydłużeniu o 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma jednak prawo naprawić swój błąd, a gdy tego dokona termin 14 dniowy zaczyna na nowo obowiązywać. Należy bezwzględnie podkreślić, że prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie osób fizycznych!

Jak dokonać odstąpienia od umowy?

Konsument chcący odstąpić od umowy ma obowiązek złożenia przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Dokument należy wysłać przed upływem terminu 14 dni. Zgodnie z prawem wiążąca jest data wysłania, a nie data dostarczenia przesyłki listownej przedsiębiorcy. Wiele firm umożliwia odstąpienie od umowy w formie zdalnej, elektronicznej. Konsument może skorzystać z tego rozwiązania, gdyż zgodnie z prawem jest ono wiążące. Należy jednak zadbać, by druga strona umowy przesłała potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jakie informacje zawrzeć w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy?

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy zawrzeć w dokumencie kilka istotnych informacji m. in.:

  • nagłówek „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” lub”zawartej poza lokalem przedsiębiorcy”
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zgodzie z „art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.)”
  • numer umowy, a także miejsce i datę jej zawarcia
  • numer konta bankowego, na który mają być przekazane środki pieniężne
  • podpis konsumenta

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy