Restrukturyzacja spędzała sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Zawiłe, nieefektywne przepisy i mnóstwo papierologii sprawiało, że realna naprawa kondycji finansowej firmy była bardzo trudna do realizacji. Od stycznia bieżącego roku zmieniło się prawo, a nowe regulacje wniosły kilka ciekawych zagadnień, które odmienią działania na gruncie restrukturyzacji. Na szczególną uwagę zasługuję sanacja, dlatego w poniższym artykule wyjaśnimy, czy jest to rozwiązanie.

Sanacja – procedura dostępne dla wielu

Nowy rok przyniósł duże zmiany w zakresie prawa restrukturyzacji, dzięki nim przeprowadzenie naprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa ma stać się bardziej przystępne. Nowa ustawa ma na celu znacząco ograniczyć postępowania upadłościowe, które zazwyczaj doprowadzały do likwidacji firm. Niestety w tym wydaniu upadłość praktycznie nigdy nie doprowadzała do zaspokojenia interesów wierzycieli. Postępowanie sanacyjne jest rozwiązaniem, które ma sprostać oczekiwaniom wszystkich stron. Zgodnie z przyjętymi przepisami ma za zadanie zabezpieczyć roszczenia wierzycieli, ale też pomóc w naprawie finansów przedsiębiorstwa. Dodatkowo wierzyciele mają prawo wystąpić z wnioskiem o postępowanie sanacyjne. W przypadku postępowania układowego lub zatwierdzenia układu nie mieli takiej możliwości. To jedyne postępowanie, które umożliwia zawarcie układu bez zgody dłużnika. Sanacja jest postępowaniem, z którego korzystać będzie coraz więcej przedsiębiorstw. Obsługa prawna firm, która dotychczas obejmowała jedynie restrukturyzację firm, postępowanie upadłościowe zostaje teraz poszerzona z powodzeniem o sanacje.

Nowe przepisy korzystniejsze bardziej dla dłużników?

Nowe przepisy dają swoistą ochronę dla przedsiębiorców przed wierzycielami. O czym mowa? Sąd, który otworzy postępowanie sanacyjne powołuje zarządcę, który ma obowiązek sporządzić spis wierzytelności i podejmować działania, które skutkować będą przywróceniem płynności finansowej. W niektórych przypadkach sąd może pozwolić dłużnikowi na samodzielne wykonywanie zarządu na ściśle określonej płaszczyźnie. Komisarz lub dłużnik mają możliwość na podstawie nowych przepisów odstępować od niekorzystnych umów. Dotyczy to umów wzajemnych, które nie zostały wykonane w części lub w całości. To jednak niejedyna forma ochrony przed wierzycielami. Po rozpoczęciu postępowania ulegają zawieszeniu wszelkie toczące się egzekucje, a sędzia-komisarz ma prawo do uchylenia zajęć dokonywanych z ramienia wierzycieli. Ponadto w trakcie trwania sanacji nie ma możliwości otwierania nowych egzekucji komorniczych względem dłużnika.

Sanacja umożliwi zbywanie majątku dłużnikowi

Na koniec warto wspomnieć, że zarządca może po otrzymaniu zgody sędziego-komisarza rozpocząć sprzedaż majątku dłużnika. Należy jednak podkreślić, że pozbywanie się składników majątkowych następuje w trybie sprzedaży egzekucyjnej. Wcześniej przedsiębiorstwa decydujące się na upadłość układową nie mogły wyzbywać się majątku, gdyż wierzyciele dokonując zabezpieczeń blokowali możliwość realizacji układu. Obecnie sprzedaż pozwala na wygaśnięcie hipotek i zastawów. Nowe przepisy są w tej kwestii bardziej korzystne dla dłużników, a także ogółu wierzycieli, jednak dla podmiotów uprzywilejowanych mogą budzić pewne zastrzeżenia.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy