Większość osób w poszukiwaniu porady prawnej kieruje swoje kroki do kancelarii adwokackiej. Zasadniczo, krok ten jest bardzo słuszny, aczkolwiek należy pamiętać, że adwokaci nie posiadają monopolu na udzielanie porad prawnych. Tego typu usługi świadczą bowiem również radcowie prawni.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze. Ponadto, ukończyła ona aplikację radcowską, zdała egzamin zawodowy oraz została wpisana na listę radców prawnych. Istnieją również inne, alternatywne drogi do zdobycia prawa do wykonywania tego zawodu, aczkolwiek także i one wymagają od kandydata rozległej wiedzy prawniczej. Co ważne z punktu widzenia każdego klienta, wiedza kandydata do profesji radcy prawnego jest wielokrotnie weryfikowana. Natomiast każdy, kto praktykuje ten zawód, posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co zapewnia klientom maksymalny poziom ochrony ich interesów.

Czym zajmuje się radca prawny?

Podstawowym zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej. Polega ona przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu różnego rodzaju pism, reprezentowaniu swoich klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzaniu opinii prawnych oraz opiniowanie umów. Oczywiście, oprócz wskazanych powyżej aktywności radca prawny wykonuje również inne czynności, właściwe dla specyfiki danego zlecenia. Wraz z początkiem lipca 2015 roku radca prawny, który nie pozostaje w stosunku pracy, może być również obrońcą w postępowaniu karnym oraz karnoskarbowym. Jego kompetencje więc zostały poszerzone przez ustawodawcę.

W jaki sposób radca prawny wykonuje swój zawód?

Większość radców prawnych prowadzi swoją praktykę w ramach własnej kancelarii. Niektóre kancelarie mają postać spółki cywilnej bądź też spółki prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandyto-akcyjnej). Ponadto, istnieje również możliwość możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w instytucji państwowej lub przedsiębiorstwie. Ostatnia kwestia stanowi także różnicę pomiędzy radcą prawnym a adwokatem. Adwokat bowiem posiada ustawowy zakaz pozostawania w stosunku pracy.

Gdzie można znaleźć radcę prawnego?

Najprościej jest znaleźć radcę prawnego za pośrednictwem Internetu. Poszczególne kancelarie prowadzą bowiem własne strony internetowe, na których przedstawiają szczegóły usług, które świadczą dla swoich klientów. Oprócz tego, ogłoszenia informujące o działalności radców prawnych można znaleźć również w prasie, a także na portalach ogłoszeniowych. Co ważne, istnieje też spis kancelarii. Prowadzą go Okręgowe Izby Radców Prawnych, które zrzeszają prawników wykonujących ten zawód.
Radca prawny to zawód, który jest niezwykle podobny do zawodu adwokata. Pomiędzy tymi profesjami zachodzą niewielkie różnice. Dotyczą one przede wszystkim formy wykonywania zawodu. Z kolei odrębność prawników wykonujących te zawody jest wynikiem historycznych uwarunkowań, które istniały w Polsce przed laty.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy