Ofiary przestępstw w większości przypadków są reprezentowane przez prokuratora, który jest zobowiązany w większości przypadków do wniesienia aktu oskarżenia. To bardzo komfortowa sytuacja dla ofiar, gdyż w postępowaniu biorą udział jedynie w formie świadka, a prokurator zajmuje się gromadzeniem dowodów i udziałem w rozprawach sądowych. Niestety, prawo przewiduje pewne przypadki, kiedy to ofiara zobowiązana jest samodzielnie wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia, by ukarać sprawcę zdarzenia. O jakich sytuacjach mowa?

Przestępstwo o lżejszym charakterze – czyli jakie?

Prawo w przypadku przestępstw o tzw. lżejszym charakterze zobowiązało ofiary do samodzielnego złożenia wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Mowa o zdarzeniach takich jak: zniewaga, lekkie uszkodzenia ciała, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej. W wymienionych sytuacjach to na barkach poszkodowanego leżeć będzie zadbanie o to, by sprawca otrzymał odpowiednią karę od wymiaru sprawiedliwości. W szczególnych sytuacjach, kiedy wymaga tego interes społeczny prokurator po złożeniu aktu oskarżenia może włączyć się w postępowanie jako oskarżyciel posiłkowy.

Prywatny akt oskarżenia – jakie elementy powinien zawierać?

Przepisy prawa nie nakładają na prywatny akt oskarżenia szczególnych elementów, które powinien on zawierać. Niezbędnymi elementami tego dokumentu jest oznaczenie osoby oskarżonej, nakreślenie zarzucanego mu czyny, opis zdarzenia, a także przedstawienie dowodów w sprawie. Należy bezwzględnie podkreślić, że jakość aktu oskarżenia ma duże znaczenie dla pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli nie mamy wystarczającej wiedzy prawnej, by swobodnie sformułować tego typu dokument, warto rozważyć skorzystanie z usług prawnika. Obsługa prawna zagwarantuje nam rzetelnie sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, który przybliży nas do ukarania sprawcy zdarzenia. Gotowy akt poszkodowany zobowiązany jest złożyć do właściwego ze względu na miejsce zdarzenia sądu rejonowego. Opłata sądowa w przypadku prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł.

Działać samodzielnie, a może z doświadczonym prawnikiem?

Każdy poszkodowany składający prywatny akt oskarżenia powinien rozważyć skorzystanie z zawodowego pełnomocnika prawnego. Należy być świadomym, że strona pozwana z dużym prawdopodobieństwem skorzysta z usług kancelarii prawnej i będzie dążyć do zmniejszenia lub całkowitego uniknięcia kary. Decydując się na współpracę z profesjonalistami możemy zagwarantować sobie fachową reprezentację na rozprawach i wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy. Prawnik zadba w naszym imieniu o wszystkie formalności i będzie dążył, by sprawca zdarzenia otrzymał maksymalny wymiar kary przewidywany przez przepisy prawa.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy