Termin zapłaty należności już dawno upłynął, a dłużnik nie reaguje na żadne próby kontaktu. To typowy scenariusz dla wielu polskich przedsiębiorców, którzy borykają się z nierzetelnymi kontrahentami. Niestety dłużnicy bardzo często unikają dobrowolnej zapłaty należności licząc, że wierzyciel nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego. Czy warto skierować sprawę do sądu? Czy wierzyciel powinien korzystać z pomocy kancelarii prawniczej? O tym wszystkim powiemy w dalszej części artykułu.

Z pozycji siły rozwiąż sprawę z dłużnikiem

Niestety windykacja polubowna nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Kiedy dłużnik nie reaguje na próby kontaktu i liczne wezwania do zapłaty należy bezwzględnie rozważyć złożenie pozwu o zapłatę do właściwego sądu. To jedyny sposób, by uniknąć przedawnienia roszczeń i nabyć prawomocny tytuł wykonawczy, który pozwoli skierować sprawę do komornika sądowego. Zgodnie z literą prawa jest kilka ścieżek odzyskiwania należności przed sądem stacjonarnym. Prawo umożliwia prowadzenie sprawy w 3 trybach:

  • postępowania nakazowego

  • postępowania upominawczego

  • postępowania uproszczonego

Wybór pomiędzy postępowaniem nakazowym i upominawczym jest dla wierzyciela dobrowolny, jedynie w postępowaniu uproszczone jest obligatoryjne. Skorzystanie z prowadzenia sprawy w/w trybach jest korzystne ze względu na krótszy czas prowadzenia sprawy i zdecydowanie niższe koszty. Alternatywą dla stacjonarnego sądu jest też Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Jest to łatwy i skuteczny sposób prowadzenia sprawy. Ogromną zaletą EPU jest możliwość prowadzenia postępowania za pośrednictwem internetu. E-Sąd rozpatruje sprawy na posiedzeniach zamkniętych bez obecności stron. Jest to spore udogodnienie dla osób prowadzących firmę, gdyż nie muszą oni tracić czasu na uczestnictwo w rozprawach. Opłata sądowa w przypadku sądu stacjonarnego wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, w przypadku EPU jest to tylko 1,25%. Jeśli obawiamy się samodzielnego prowadzenia sprawy w sądzie możemy skorzystać z pomocy fachowców. Kancelaria prawnicza w imieniu przedsiębiorców sporządza wszelkie dokumenty niezbędne do postępowania sądowego i na bieżąco monitoruje postępy w sprawie. Dzięki profesjonalnemu pełnomocnikowi nie musimy obawiać się niepowodzeń w sądzie. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy prawnej warto rozważyć zlecenie prowadzenia sprawy doświadczonemu prawnikowi. Obsługa prawna firm świadczona przez kancelarię to gwarancja rzetelnej reprezentacji w sądzie.

Skuteczny pozew, co powinien zawierać?

Pozew o zapłatę roszczenia pieniężnego powinien zawierać wszystkie elementy typowe dla tego typu dokumentu:

  • data i miejsce sporządzenia pozwu

  • oznaczenie sądu

  • wymienione strony postępowania (imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP lub PESEL)

  • wartość sporu

  • uzasadnienie pozwu

  • podpisy

  • wymienione załączniki

Gotowy pozew należy złożyć do sądu osobiście lub przesłać listem poleconym w dwóch egzemplarzach.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy