Potrzeba przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynika najczęściej z pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją proces restrukturyzacji jest to zmiana struktury gospodarczej przedsiębiorstwa mająca na celu podniesienie jego wydajności i funkcjonalności. Idąc za tą definicją restrukturyzacji, podkreślić należy jej celowość w dążeniu do poprawy i zwiększenia płynności finansowej podmiotów obrotu gospodarczego. Prościej mówiąc, tego rodzaju postępowanie przeprowadza się w celu wyciągnięcia firmy z problemów finansowych.

Jakie są korzyści skorzystania z tego rozwiązania?

Głównym atutem podjęcia decyzji o przeprowadzeniu restrukturyzacji, jest wstrzymanie działań egzekucyjnych. Poza tym nie mogą być wszczynane nowe postępowania. Pozwala to na podjęcie kroków w celu ratowania się przed nieuchronną windykacją. Restrukturyzacja pomaga wygospodarować cenny czas na wdrażanie procedur służących poprawie funkcjonowania firmy. Rozmowy prowadzone z kontrahentami przynieść mogą konstruktywne rozwiązania, a prowadzone przez profesjonalne podmioty, doprowadzić nawet do redukcji zadłużenia. Kancelarie prawnicze prowadząc negocjacje w imieniu swoich klientów z wierzycielami, przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku firmy, decydującej się na restrukturyzację.

Profesjonalny przedstawiciel firmy, np. radca prawny wzbudza zaufanie, a jego obecność ma fundamentalne znaczenie dla całej sytuacji. Taki reprezentant interesów kształtuje obraz solidnego partnera i poważnego traktowania wierzycieli. Poza tym skorzystanie ze środków restrukturyzacyjnych w postaci chociażby odroczenia terminu, czy rozłożenia spłaty zadłużenia na raty wpływa na polepszenie finansów firmy.

Jak przeprowadza się postępowanie restrukturyzacyjne?

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne proces restrukturyzacyjny przeprowadza się w następujących postępowaniach:
– o zatwierdzenie układu,
– przyspieszonym postępowaniu układowym,
– postępowaniu układowym,
– postępowaniu sanacyjnym.

Jakie jeszcze metody można zastosować, aby skutecznie ratować się przed upadłością?

W celu uniknięcia kłopotów finansowych przeprowadza się również procesy oddłużania lub ogłasza się upadłość z opcją układu. Podejmowane czynności mają na celu obniżenie powstałych należności albo uniknięcie utraty całego majątku z obowiązkiem spłaty samego zadłużenia z częściową redukcją jego wysokości. Stosując pogłębiony wywiad gospodarczy przygotowuje się precyzyjny plan oddłużeniowy, który ma na celu szybką, możliwą do wykonania spłatę zadłużenia przedsiębiorstwa. W przypadku działalności kancelarii R.Ptak i Wspólnicy duże znaczenie ma zaangażowanie i pasja. Ekspercka wiedza, poparta doświadczeniem i praca w celu maksymalizacji jakości świadczonych usług procentują rozwiązaniem nawet najtrudniejszych problemów i pokonaniem wszystkich przeszkód.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy