Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółek osobowych, czy też kapitałowych to podstawa każdej gospodarki. Duże firmy organizują się głównie w spółki z o.o. i akcyjne, co uzależnione jest m. in. od wysokości kapitału zakładowego.

Poniższy artykuł przybliży problematykę jednoosobowej spółki z o.o., wskazując na jej wady i zalety.

Firma jednoosobowa, czy też spółka z o.o. z jednym wspólnikiem?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych jednoosobowa spółka handlowa to spółka kapitałowa, której wszystkie akcje lub udziały należą do jednego udziałowca. Firmę jednoosobową prowadzi osoba fizyczna będąca jednocześnie jej właścicielem.

Między tymi formami istnieją zasadnicze różnice. Począwszy od zakładania działalności, jej struktury, poprzez wybór podatku, czy też nawet oddziaływanie wizerunkowe. Rejestracja jednoosobowej firmy jest bardzo prosta i nie wiążą się z nią żadne dodatkowe koszty. Natomiast w przypadku spółki z o.o. od samego początku pojawiają się z pewne wydatki. Sporządzenie umowy, czyli pierwszy krok musi być zrobione u notariusza w formie aktu notarialnego, a wysokość opłat notarialnych oraz podatku od czynności cywilno-prawnych, uzależnione są od wysokości kapitału zakładowego. Do tych wydatków dochodzi również opłata sądowa i koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze sądowym i gospodarczym.

Na tym różnice się oczywiście nie kończą. Opodatkowanie w jednoosobowej firmie kształtuje się znacznie korzystniej- przedsiębiorca jest jednocześnie podatnikiem jako osoba fizyczna. Jeżeli chodzi o spółkę z o.o. mamy do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem.

W czym tkwi przewaga formy, jaką jest spółka z o.o.?

Przedsiębiorca funkcjonujący w jednoosobowej firmie ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Za to w przypadku spółki z o.o. wierzyciele mogą domagać się spłaty zobowiązań tylko z majątku spółki, do wysokości wniesionych przez wspólników wkładów.

Jeżeli jednak egzekucja wytoczona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, wówczas członkowie zarządu za jej zobowiązania odpowiedzą solidarnie (art. 299 §1). Wybawieniem z tej sytuacji dla członka zarządu jest wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości albo też w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Poza tym członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy.

Obsługa prawna firm – znajomość zagadnień prawa gospodarczego

W zakresie wyboru formy, rejestracji spółki oraz prowadzenia spraw związanych z prosperowaniem przedsiębiorstwa, dobrze opierać się na solidnych podstawach. Zakładanie spółek zwłaszcza spółek kapitałowych, ale także np. komandytowo-akcyjnych wiąże się ze skomplikowaną ścieżką formalno-prawną.

Profesjonalna i-kancelaria zajmuje się kompleksowo całym procesem – od odpowiednio wyboru dotyczącego formy prowadzenia działalności, poprzez obsługę dokumentacyjną i pomoc prawniczą, aż do rejestracji. Przy zakładaniu działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy działamy w pojedynkę, skorzystanie z konsultacji albo osobiste spotkanie z prawnikiem na pewno rozwieje wiele wątpliwości.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy