• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Roszczenia alimentacyjne. Czy można dochodzić zaległych rat alimentacyjnych?

Jeżeli alimenty stwierdzone są wyrokiem sądu to przedawnienie alimentów następuje po upływie 10 lat, wobec powyższego można żądać zapłaty za 10 lat wstecz. Ponieważ wyrok zasądzający alimenty zazwyczaj dotyczy również rat alimentacyjnych przyszłych, należnych już po wydaniu wyroku, roszczenia o zapłatę tych rat przedawniają się z upływem 3 lat. Początek biegu przedawnienia liczy się od następnego dnia po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie ( art. 125 k.c.).

W przypadku zawarcia umowy o alimenty roszczenia o zapłatę zaległych rat można dochodzić przed sądem. Zaległych alimentów można żądać w zasadzie za okres 3 lat, gdyż roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem tego okresu ( art. 137 § 1 k.r.o.).

W sytuacji kiedy uprawniony do alimentów, a zazwyczaj jego przedstawiciel ustawowy ( np. rodzic) nie dochodził alimentów przed sądem i nie miał zawartej umowy o alimenty, wtedy może żądać rat alimentacyjnych od dnia złożenia pozwu. Natomiast w rat alimentacyjnych zaległych w zasadzie nie może żądać, a co najwyżej można dochodzić niezaspokojonych potrzeb uprawnionego do alimentacji ( art. 137 § 2 k.r.o.). Jak podaje się w uzasadnieniu rządowego projektu do tego przepisu „natura prawna alimentów polega na dostarczeniu uprawnionemu na bieżąco środków utrzymania. Dlatego (…) nadal aktualna jest uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1949 r. (Wa.C 389/49 OSN 1951, poz. 60), według której żądanie dotyczące, czasu minionego może mieć na względzie niezaspokojone potrzeby uprawnionego, wykonanie zobowiązań zaciągniętych przez niego dla zaspokojenia potrzeb, zaległości np. w opłatach za mieszkanie itd.”

Rafał Ptak radca prawny

Rafał Ptak

Radca prawny

Radca prawny Rafał Ptak

rafal.ptak@i-kancelaria.pl

T +48 71 349 09 11

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język angielski
  • język słowacki
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej