• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Różnice pomiędzy Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych KRS a Biura Informacji Gospodarczej

Otoczeni nadmiarem informacji, możemy mieć wątpliwości z rozpoznaniem uprawnień i zasad działania niektórych podmiotów trudniących się zbieraniem wiadomości na temat dłużników. Zasadnym jest więc wskazanie różnic pomiędzy tymi rejestrami.

 

Krajowy Rejestr Sądowy– Rejestr dłużników niewypłacalnych

Biura informacji gospodarczej

(Info Monitor, KRD, ERIF)

Własność

Państwowa – wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego

Prywatna- spółki akcyjne

Dostęp online

 

Nie

Tak

Dostęp do danych

 

każdy po złożeniu wniosku do KRS z podaniem PESEL dłużnika  i opłacie 15 zł

a) dla konsumentów raz na 6 miesięcy bezpłatnie gdy informacja dotyczy jego osoby

b)  w pozostałych przypadkach ok. 20 zł.

Zaskarżanie wpisów

 

skarga na orzeczenie referendarza,  apelacja do sądu okręgowego, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

a) jeżeli wpis jest niezgodny z ustawą o BIG odpowiedzialność ponosi biuro, które posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,

b)  w pozostałych przypadkach  przysługuje roszczenie przeciwko wierzycielowi ( np. gdy wierzytelność nie istnieje) –

a) i b) przysługuje skarga do sądu powszechnego,

c) w przypadku BIG również pismo do Ministra właściwego ds. gospodarki o stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy lub regulaminu BIG lub do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zakres przechowywanych danych

 

dane dłużnika, w tym jego PESEL lub REGON jeśli prowadzi działalność gospodarczą,

podstawę wpisu (np. oznaczenie tytułu wykonawczego)kwota długu,

datę wpisu do rejestru oraz datę złożenia wniosku jeśli taki był złożony.

dane dłużnika w tym NIP lub REGON, 

kwota długu ,

informacje dotyczące podrobionego lub cudzego dokumentu 

 

Wykreślenie danych

a)       z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu.

b)       jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu

 

 

a)       na wniosek wierzyciela,

 

b)       na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu lub wygaśnięciu zobowiązania,

 

c)       po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

 

d)       Gdy wierzyciel rozwiązał umowę z BIG lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej

 

e)       Dane dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;

 

Wskazane wyżej różnice mają charakter wyłącznie poglądowy.

Radca prawny Rafał Ptak

Rafał Ptak

Radca prawny

Radca prawny Rafał Ptak

rafal.ptak@i-kancelaria.pl

T +48 71 349 09 11

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język angielski
  • język słowacki
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej