• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Skarga pauliańska – zbycie korzyści majątkowej na rzecz osoby czwartej

W wypadku gdy osoba trzecia, która na skutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową, dokonała dalszego rozporządzenia uzyskaną korzyścią, wierzyciel może wystąpić z powództwem bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło.

UZNANIE ZA BEZSKUTECZNĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ MIĘDZY OSOBĄ TRZECIĄ A CZWARTĄ

Treścią jego żądania jest uznanie za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dokonanej między osobą trzecią a osobą czwartą. Aby powództwo wierzyciela zostało uwzględnione, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

osoba czwarta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną (musi być to wiedza pozytywna, nie wystarczy niewiedza spowodowana niedbalstwem)

– albo rozporządzenie było nieodpłatne

W uzasadnieniu pozwu musimy wykazać okoliczności uzasadniające bezskuteczność zarówno pierwszego, jak i drugiego rozporządzenia. Oznacza to, że na wierzycielu ciąży obowiązek wykazania zaistnienia przesłanek z przepisu art. 527 k.c. po stronie osoby trzeciej oraz dodatkowych ww. przesłanek po stronie osoby czwartej. Natomiast wyrok będzie rozstrzygał już tylko o drugim rozporządzeniu.

Pozostałe praktyczne aspekty skargi pauliańskiej

Aplikantka radcowska Monika Milka

Monika Milka

Aplikantka radcowska

Monika Milka

monika.milka@i-kancelaria.pl

T +48 71 349 09 18

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język niemiecki
  • język angielski
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej