Dłużnik odmawiający lub zwlekający z zapłatą swoich zobowiązań to prawdziwy problem dla wielu przedsiębiorców. Wierzyciel może z pomocą komornika pod przymusem wyegzekwować należność od nierzetelnego kontrahenta. Niezbędne jest jednak przeprowadzenie postępowania sądowego i uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Pozew możemy złożyć w sądzie stacjonarnym lub elektronicznym. Dla ułatwienia wyboru, poniżej opiszemy wady i zalety obu rozwiązań.

Dłużnik nie płaci… co robić?

Wierzyciel ma prawo skierować sprawę na etap postępowania sądowego, kiedy termin zapłaty należności upłynął, a dłużnik nie zareagował na próbę kontaktu. Podstawą do złożenia pozwu jest też niewywiązanie się z zawartej ugody, uznania długu lub układu ratalnego. Nie warto zwlekać z rozpoczęciem postępowania sądowego. Niestety czas działa na niekorzyść wierzycieli, a co sprytniejsi dłużnicy skutecznie wykorzystują opieszałość w działaniu kontrahentów zadłużając się jeszcze bardziej lub upłynniając swój majątek. Przedsiębiorca może złożyć pozew samodzielnie lub podjąć współpracę z profesjonalną kancelarią. Radca prawny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wyręcza wierzyciela w praktycznie wszystkich czynnościach prawny, dzięki czemu mamy pewność, że sprawa będzie prowadzona w rzetelny i skuteczny sposób.

Tradycyjna ścieżka sądowa, czy szybkie postępowanie elektroniczne?

Ostatnia decyzją przed złożeniem pozwu jest wybór sądu, do którego oddamy sprawę. Nad tą kwestią warto pochylić się nieco dłużej. Wierzyciel może wybrać sąd stacjonarny lub elektroniczne postępowanie upominawcze, które rozwiązanie warto wybrać?

  • Sąd stacjonarny – to „tradycyjny” sposób na uzyskanie nakazu zapłaty na nierzetelnego kontrahenta. Wierzyciel w celu rozpoczęcia postępowania ma obowiązek uiścić opłatę sądową w wysokości 5% należności głównej do odzyskania. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniach jawnych z udziałem obydwu stron postępowania. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia dowodów w sprawie. Czas trwania postępowania jest ściśle uzależniony od obłożenia pracą danego sądu, zazwyczaj waha się od 3 miesięcy do nawet kilku lat.
  • E-Sąd – EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze to nowoczesny sposób na przeprowadzenie postępowania sądowego. Wszystkie czynności wykonywane są za pośrednictwem internetu. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Wierzyciel nie musi prezentować materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Opłata sądowa wynosi jedynie 1,25% należności głównej. Czas trwania postępowania wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy.

EPU jest rozwiązaniem korzystniejszym dla przedsiębiorców ze względu na ograniczenie formalności do minimum, niskie koszty i krótki czas trwania postępowania. Sąd stacjonarny jest rozwiązaniem lepszym tylko w sprawach spornych, w których przedstawienie materiałów dowodowych lub przesłuchanie świadków jest niezmiernie istotne. Decyzja co do wyboru sądu, w którym będzie toczyć się postępowanie zawsze należy do wierzyciela. Warto jednak wziąć pod uwagę e-Sąd, gdyż jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej przyjazne dla przedsiębiorców.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy