Prowadzenie firmy w formie prawnej, jaką są spółki prawa handlowego stale zyskuje na popularności. Dlatego przekształcanie spółek to usługa, którą nasi prawnicy bardzo często z powodzeniem realizują. W niniejszym artykule przedstawimy, jak krok po kroku dokonać przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dowiedz się, jak krok po kroku dokonać skutecznego przekształcenia

Wielu przedsiębiorców prowadzących spółki jawne decyduje się na ich przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie da się ukryć, że prowadzenie działalności w tej formie niesie wiele korzyści m. in. ograniczenie ponoszonego ryzyka. Skuteczne przekształcenie spółki następuje po zrealizowaniu następujących czynności:

  • przygotowanie dokumentacji – na tym etapie niezbędne jest stworzenie dokumentacji wstępnej obejmującej projekt uchwały o przekształceniu spółki, projekt umowy spółki z o. o., wycenę składników majątkowych firmy, przygotowanie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający przedstawienie wspólnikom umowy spółki.
  • weryfikacja planu przekształcenia – jeśli spółka posiadała obowiązek stworzenia planu przekształcenia biegły musi go zweryfikować. Jeśli takowy obowiązek nie istniał zadaniem biegłego jest rzetelna wycena udziałów
  • zawiadomienie wspólników o przekształceniu – jeśli wspólnicy nie prowadzili na bieżąco spraw spółki należy ich oficjalnie zawiadomić o przekształceniu
  • podjęcie uchwały o przekształceniu spółki – wszyscy wspólnicy muszą przyjąć uchwałę o przekształceniu, w której należy zawrzeć: wysokość kapitału zakładowego, kwoty należne wspólnikom, którzy nie będą uczestniczyć w spółce z o. o., nazwiska i imiona członków zarządu nowej spółki, zatwierdzenie treści umowy, prawa przyznane wspólnikom spółki z o. o.
  • złożenie oświadczeń o uczestnictwie w spółce przez wspólników – oświadczenia wspólnicy muszą złożyć przed notariuszem
  • wspólnicy zawierają umowę spółki i wnoszą wkład w celu pokrycia ustalonego kapitału zakładowego
  • powołanie członków organów spółki (zarząd oraz zgromadzenie wspólników, a także obligatoryjnie rada nadzorcza, komisja rewizyjna)
  • rejestracja spółki z o. o.

Na koniec warto podkreślić, że dokonanie przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynie zmianą formy ustrojowej. To oznacza, że wszelkie prawa, które były należne spółce jawnej przechodzą na nowo utworzoną spółkę z o.o. Ta zasada obejmuje, również obowiązki, które ciążyły na poprzedniej spółce. Przekształcenie spółki wymaga pewnej wiedzy prawnej i dużej skrupulatności w działaniu. Osoby, które nie czują się pewnie w sferze prawnej muszą bezwzględnie zasięgnąć profesjonalnej pomocy kancelarii, by uniknąć przykrych konsekwencji prawnych.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy