Ostatnimi czasy obserwujemy rosnącą popularność formy prawnej, jaką jest spółka komandytowo-akcyjna. Zakładanie spółek właśnie w tej formie jest podyktowane w dużej mierze chęcią zmniejszenia obciążeń fiskalnych. SKA zachęca też, gdyż zapewnia wyłączenie odpowiedzialności osobistej z tytułu prowadzonej działalności. W poniższym artykule przybliżymy wady i zalety SKA, by ułatwić Państwu podejmowanie decyzji co do założenia firmy właśnie w tej formie prawnej.

Zalety spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie spółek podyktowane jest chęcią skorzystania z wielu korzyści, jakie niesie dana forma prawna. W przypadku SKA warto wyróżnić następujące zalety:

 • nieopodatkowane zyski – częściowe zyski zatrzymane w SKA i przeznaczone na reinwestycje nie będą podlegać opodatkowaniu
 • odroczone opodatkowanie zysków – zyski występujące po stronie akcjonariusza, który nie jest komplementariuszem podlegają odroczeniu opodatkowania do wypłaty dywidendy
 • brak odpowiedzialności za zobowiązania akcjonariuszy – w SKA akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamieszczono nazwisko albo nazwę firmy akcjonariusza. W takiej sytuacji odpowiada on za zobowiązania identyczne, jak komplementariusz
 • przychylne opodatkowanie – SKA to spółka osobowa, dlatego nie podchodzi pod podwójne opodatkowanie. Opodatkowanie następuje jedynie na poziomie wspólników przez co dochody spółek osobowych nie są odrębnym przedmiotem opodatkowania
 • akcje na okaziciela – poprzez emisję akcji SKA zyskuje możliwość pozyskania dodatkowego kapitału
 • wybór sposobu opodatkowania – przychód, jaki uzyskują akcjonariusze z udziałów w zysku SKA traktowany jest, jako przychód z działalności gospodarczej. To oznacza, że akcjonariusze będący osobami fizycznymi mogą decydować o wyborze opodatkowania (podatek liniowy lub podatek na zasadach ogólnych)
 • odpowiedzialność za zobowiązania – komplementariusz ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania SKA
 • komplementariusz ma wpływ na działania spółki – decydujący głos w obrębie funkcjonowania i działania spółki

Wady spółki komandytowo – akcyjnej

Decydując się na założenie spółki komandytowo-akcyjnej warto poznać wady tej formy prawnej:

 • obsługa księgowa – koszty obsługi księgowej w przypadku SKA są zdecydowanie wyższe, gdyż dopuszczalna jest wyłącznie pełna księgowość
 • kapitał zakładowy – należy pamiętać, że minimalny kapitał zakładowy w przypadku SKA wynosi 50 tys. zł
 • uchwały w formie notarialnej – spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek zawierania uchwał walnego zgromadzenia w protokole notarialnym
 • mała atrakcyjność inwestycyjna – SKA nie jest atrakcyjną formą inwestycyjną ze względu na m. in. formę rozliczania dochodów. Kwestie opodatkowania dochodu akcjonariusza mogą utrudniać wejście SKA do obrotu publicznego

Wybierając formę prawną należy podejmować decyzję w sposób świadomy i przemyślany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w obrębie zakładania spółek zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej naszej kancelarii.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy