Kiedy dłużnik umiera wielu wierzycieli zaprzestaje dochodzenia należnych środków pieniężnych. Warto zaznaczyć, że odzyskanie należności po śmierci nierzetelnego kontrahenta jest nadal możliwe. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak skutecznie dochodzić wierzytelności, gdy znaleźliśmy się w takiej sytuacji.

Podejmij kontakt ze spadkobiercą dłużnika

Spadkobiercy decydujący się na przyjęcie spadku otrzymują nie tylko same prawa do dóbr majątkowych, ale też wiele obowiązków m. in. w kwestii spłaty długów. Spadkobiercy są zobowiązani do uregulowania należności ciążących na zmarłym dłużniku. Spadkobierca nie odpowiada, jedynie za wypłatę świadczeń, które są związane z osobą dłużnika, czyli rent lub alimentów. Zgodnie z literą prawa spadkobierca ma 6 miesięcy, by zdecydować się na przyjęcie spadku lub jego odrzucenie. Przepisy prawa umożliwiają nabycie spadku z pewny ograniczeniami w sferze odpowiedzialności za długi spadkowe.

Sposób przyjęcia spadku ma wpływ na spłatę wierzycieli

Od sposobu przyjęcia spadku zależy w dużej mierze, czy wierzyciel będzie miał szansę odzyskania całości należnych środków pieniężnych. Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności sprawia, że spadkobierca niezależnie, jakiej wartości majątek odziedziczy odpowie za wszelkie długi, które posiadał spadkodawca. Kiedy spadkobierców będzie kilku odpowiedzialność za długi będzie miała charakter solidarny. Gdy spadkobiercy przyjmują spadek z ograniczeniem odpowiedzialności mają obowiązek spłaty długu jedynie do wartości otrzymanego udziału w spadku.

Jak postępować, by odzyskać pieniądze od spadkobierców?

Kiedy wierzyciel posiada już wyrok przeciwko zmarłemu jest zobowiązany do uzyskania klauzuli wykonalności obejmującej wszystkich spadkobierców. Mając takowy dokument możliwe jest wszczęcie egzekucji komorniczej. Kiedy dłużnik umiera w trakcie toczącego się postępowania sądowego na jego miejsce wstępują spadkobiercy. Należy zaznaczyć, że sąd wstrzyma postępowanie, aż do wskazania przez wierzyciela spadkobierców. Osoby, które otrzymują spadek mogą do sądu zgłosić się też samodzielnie. W sytuacji, gdy wierzyciel nie wniósł sprawy do sądu, a dłużnik zmarł musi kierować pozew już przeciwko spadkobiercom. Przeprowadzenie postępowania wymaga pozwania wszystkich spadkobierców. Wierzyciel nie musi samodzielnie kierować sprawy do sądu. Radca prawny może wyręczyć go w większości czynności prawnych skutecznie uzyskując wyrok i dopełniając wszelkich czynności prawnych.

Odrzucenie spadku najbardziej newralgiczne dla wierzycieli

Bardzo trudne dla wierzycieli jest odrzucenie spadku przez spadkobierców. W takiej sytuacji majątek zmarłego przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Należy podkreślić, że Skarb Państwa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe długi spadkowe. Wierzyciel, który znalazł się w takiej sytuacji nie ma żadnych szans na odzyskanie długów.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy