Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.

Wierzyciel, aby wystąpić o ogłoszenie upadłości wspólnika spółki osobowej, musi wykazać, że albo on, albo inny wierzyciel podejmował działania, mające na celu wyegzekwowanie długu wobec spółki i te działania okazały się bezskuteczne, okazało się bowiem, że spółka nie posiada majątku. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych ma charakter subsydiarny, a zatem dopiero kiedy działania egzekucyjne wobec spółki okażą się bezskuteczne lub oczywistym jest, że będą bezskuteczne, wówczas można wystąpić o ogłoszenie upadłości wspólnika.

Upadłośc wspólnika spółki osobowej.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy