W potocznym rozumieniu bankructwo oznacza całkowitą utratę niemal wszystkiego, co udało się wcześniej nabyć i osiągnąć. Prawna rzeczywistość wygląda nieco inaczej, a uwolnienie od długów przez upadłość konsumencką pozwala rozpocząć od nowa, a nie od zera absolutnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy osobom z poważnymi kłopotami finansowymi i wiemy, jak wyjść z nich obronną ręką.

Wierzyciele mogą zażądać pełnego wyjawienia majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem egzekucji

Po przyjęciu wniosku zgodnego z wszystkimi wymogami formalnymi sąd bada stan niewypłacalności. Jego przyczyny mają znaczenie w dalszej kolejności, na etapie ustalania planu spłaty, który ma zaspokoić wierzycieli. Jeśli Ci oszacują, że znany stan posiadania dłużnika nie wystarczy do uregulowania należności w wystarczającym stopniu, mogą wystąpić o wyjawienie pełnego majątku. Wtedy dłużnik musi złożyć stosowny wykaz, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ponadto błąd w takim wykazie spowoduje, że upadłość konsumencka zostanie wstrzymana. Zamiast podejmować próby ukrycia majątku, lepiej zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia porozumienia.

Upadłość konsumencka nie oznacza, że syndyk zajmie i spienięży wszystkie składniki majątku

Niektóre osoby obawiają się sytuacji, w której ogłoszenie stanu ich niewypłacalności oraz bankructwa pozbawi je wszystkiego, z dachem nad głową włącznie. Dlatego uporczywie szukają innego wyjścia niż złożenie wniosku do sądu, przez co najczęściej pogarszają swoją sytuację. Tymczasem procedura upadłości konsumenckiej przewiduje istotne ograniczenia w egzekucji. Do masy upadłościowej nie wlicza się praw oraz rzeczy niezbędnych do normalnego funkcjonowania dłużnika oraz jego rodziny. Ponadto dłużnik może podjąć się samodzielnej sprzedaży, co pomoże w uzyskaniu wyższej kwoty i obniży koszty postępowania egzekucyjnego. A jeśli syndyk zajmie dom lub lokal mieszkalny, z uzyskanej kwoty musi przekazać dłużnikowi odpowiadającą równowartości przeciętnego czynszu za 12 lub 24 miesiące w danym rejonie. W razie potrzeby specjaliści z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy wyjaśnią pozostałe wątpliwości i pomogą przejść przez upadłość konsumencką na maksymalnie korzystnych warunkach.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy