Pełna wspólnota całego majątku pomiędzy małżonkami następuje natychmiast po prawomocnym zawarciu związku. Dotyczy to nie tylko praw do decydowania o wspólnych składowych majątku, jak również podjętych później zobowiązań. Innymi słowy jeden z małżonków bierze odpowiedzialność za wszelkie długi zaciągnięte przez osobę związaną węzłem małżeńskim. Wiele osób zastanawia się, czy intercyza lub inna forma podziału majątku może ochronić przed skutkami błędów popełnianych przez „drugą połówkę”. To złożone zagadnienie prawne, które postaramy się przybliżyć w maksymalnie przystępny sposób.

Przy zaciąganiu zobowiązań przez jednego z małżonków trzeba poinformować o rozdzielności majątkowej

Ani intercyza, ani inna forma aktu notarialnego, która skutkuje prawnym podziałem majątku współmałżonków, nie stanowi tarczy, którą można się zasłonić na wypadek problemów finansowych w małżeństwie. Kluczowe dla skuteczności takiego rozwiązania są dwie przesłanki: termin powstania zobowiązania oraz świadomość wierzycieli o tym, że małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową. Jeżeli jedna z osób zaciągnęła dług po wstąpieniu w związek małżeński, ale zanim został wprowadzony podział majątku, to intercyza nie stanowi skutecznej ochrony prawnej przed działaniami windykacyjnymi i egzekucją komorniczą. Rozdzielność majątkowa działa w przód, czyli znajduje zastosowanie w przypadku zobowiązań zawartych po podziale. Pod warunkiem, że zaciągający je małżonek dopełnił obowiązku poinformowania przyszłych wierzycieli o intercyzie.

Dobrowolny podział majątku odbywa się na drodze dwustronnej umowy pomiędzy współmałżonkami

Te podstawowe przykłady nie wyczerpują jeszcze wszystkich możliwości, jakie mogą zaistnieć. I prawo reguluje tego rodzaju kwestie. Sytuacja z egzekucją podzielonego majątku wygląda znacząco inaczej w momencie, kiedy jeden z małżonków angażuje się w działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Jeżeli informacja o rozdzielności majątkowej znajduje się w rejestrze przedsiębiorców KRS, to ewentualni wierzyciele nie mogą powoływać się na brak wiedzy o intercyzie. To w ich obowiązku leży dokładne sprawdzenie stanu prawno-finansowego swoich kontrahentów. Jak widać podział majątku może okazać się dobrym zabezpieczeniem przed egzekucją majątku małżonków – pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności notarialnych oraz wpisaniu stosownych informacji do dokumentów rejestrowych firmy. Kancelaria Radców Prawnych Rafał Ptak i Wspólnicy służy fachową pomocą w przeprowadzeniu podziału majątku, niezależnie od motywacji oraz okoliczności.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy