W zasadzie ochrona, jaką daje poinformowanie Zamawiającego o naruszeniu ustawy, może okazać się iluzoryczna, bowiem to, w jaki sposób informacja przekazana przez Wykonawcę, zostanie wykorzystana przez Zamawiającego, zależy wyłącznie od Zamawiającego. Jeśli Zamawiający uzna ją za zasadną:

― powtórzy czynność

― dokona czynności zaniechanej

i o tym poinformuje Wykonawców (art. 181 ust. 2 PZP). Na te czynności również nie przysługuje odwołanie (art. 181 ust. 3 PZP).

Zamawiający nie musi jednak w jakikolwiek sposób reagować na przekazaną informację.

Zamiast protestu informacja do Zamawiającego. Żądanie wyjaśnień SIWZ.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy