Informacja, którą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, może dotyczyć niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Wykonawca może wnieść informację do Zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania. W interesie Wykonawcy jest uzasadnienie zgłaszanych zastrzeżeń, tak aby przekonać Zamawiającego o podnoszonych racjach.

Zamiast protestu informacja do Zamawiającego. Żądanie wyjaśnień SIWZ.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy