Sprzeczne interesy prowadzą do konfliktów, które nikomu nie służą. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia pozwala sprawom toczyć się naprzód, a w konsekwencji przynieść korzyści osobom lub podmiotom pozostającym w sporze. Obecność niezależnego, bezstronnego mediatora ułatwia wypracowanie kompromisowego stanowiska. Mediacje sądowe mają na celu sprawne, polubowne załatwienie sprawy przy zminimalizowaniu kosztów oraz przeciągających się formalności.

Do zawarcia ugody potrzeba woli współpracy ze wszystkich zaangażowanych stron

W złożonych przypadkach, kiedy bierze się pod uwagę mnóstwo różnorodnych okoliczności, niezwykle trudno przewidzieć kształt sądowego orzeczenia. Kolejne etapy procesu i konieczność rozpatrywania kolejnych wniosków sprawiają, że moment rozstrzygnięcia sprawy oddala się w czasie. To nie służy żadnej ze stron, każda z nich dąży do udowodnienia wyższości swoich racji. Tymczasem mediacje sądowe pozwalają osiągnąć porozumienie zadowalające i jednych, i drugich. Co ważne, końcowe ustalenia nabierają kształtów przy ich aktywnym udziale. Próby mediacji dają poczucie, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po wyrażeniu zgody, a nie narzucone “z góry”. Do kompromisu potrzeba ustępstw z obu stron. Zadaniem mediatora jest znalezienie równowagi, by nikt nie został pokrzywdzony. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań mediacyjnych

Za polubownym rozwiązywaniem sporów, poza salami rozpraw, przemawia szereg konkretnych argumentów. W asyście mediatorów łatwiej doprowadzić do satysfakcjonującej ugody, przynoszącej korzyści zwaśnionym uczestnikom sporu. Jedyne, czego potrzeba do przeprowadzenia rzeczowych mediacji sądowych, to autentyczna wola osiągnięcia kompromisu. Pod względem formalnym cała procedura administracyjna jest ograniczona do minimum. Ugodę w formie podpisanego dokumentu sąd zatwierdza praktycznie z marszu. A co w sytuacji, gdyby mediacje zakończyły się niepowodzeniem? Mediator z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sporządzi odpowiedni protokół i przedłoży go przed sądem, co przyspieszy zakończenie całego postępowania.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy