• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Wyjaśniamy krok po kroku!

Poważne problemy finansowe w naturalny, całkowicie zrozumiały sposób wywołują nieprzyjemne emocje. Najpierw niewypłacalność, potem nieuchronna perspektywa egzekucji komorniczej – koniec świata! A przecież wcale nie musi tak być. Polskie prawo daje obywatelom szereg instrumentów, a zwłaszcza tytułową upadłość konsumencką, które pozwalają na oddłużenie i nowy start. Pracownicy naszej kancelarii dokładnie znają wszystkie procedury i przesłanki, jakie bierze pod uwagę sąd w tym szczególnym postępowaniu.

Zanim złożysz wniosek sprawdź, czemu upadłość konsumencka ma służyć

Umożliwienie ogłoszenia bankructwa osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie figurują w rejestrze spółek ma 2 podstawowe funkcje. Oddłużyć obywatela, a zarazem zaspokoić żądania wierzycieli. Takie założenia wprost przekładają się na kształt pisma procesowego oraz niezbędnych dokumentów, jakie składamy w sądzie. Jako iż upadłość konsumencka dotyczy konkretnej osoby fizycznej oraz niespłaconych należności, koniecznie trzeba zawrzeć następujące rzeczy:

  • dane osobowe – PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania

  • pełny, aktualny wykaz posiadanego majątku wraz ze wskazaniem miejsc, w których się znajduje

  • kompletny spis wierzycieli – adresy, wysokość długu, termin spłaty itd.

  • informacje o prawomocnych zabezpieczeniach (zastawach, hipotekach etc.) ustanowionych na majątku

  • pisemne uzasadnienie wskazujące na okoliczności uprawdopodabniające wywiązanie się z zobowiązań

  • oświadczenie o tym, że nie zachodzą prawne przesłanki uniemożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wymienione w art. 491⁴ ust. 2 i 3 p.u.n

Fachowcy z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy pomogą Państwu skompletować wszystkie dokumenty, spełnić wymogi formalne, a także złożyć i opłacić wniosek do odpowiedniego sądu.

Przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy postępowania upadłościowego

Bardzo istotnym elementem procedury będzie ustalenie planu spłaty. Na podstawie szacowanej wartości tego majątku dłużnika, który podlega likwidacji przez syndyka (a także argumentów wszystkich zainteresowanych stron) sąd ogłasza harmonogram zaspokajania kolejnych wierzytelności. Dłużnik dostaje maksymalnie 36, a w szczególnych przypadkach do 54 miesięcy na spłatę zobowiązań. Alternatywę stanowi układ pomiędzy konsumentem a wierzycielami – nasi prawnicy są w stanie przygotować atrakcyjną propozycję, która będzie w stanie przekonać wymaganą większość spośród czekających na pieniądze. Wykonanie planu spłaty oznacza faktyczne oddłużenie wnioskującego o bankructwo. Uwaga: w trakcie postępowania o upadłość konsumencką sąd może orzec części lub całości zobowiązań.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej