Popadnięcie w niemożliwe już do spłacenia długi to problem tysięcy naszych rodaków, nękanych w rezultacie przez wierzycieli usiłujących odzyskiwać należne im pieniądze. Możliwość pozbycia się tego bagażu i rozpoczęcia wszystkiego od nowa jest dla wielu z nich upragnionym rozwiązaniem – toteż od momentu wprowadzenia w Polsce możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jej popularność rośnie. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to niezawodne wyjście awaryjne, z którego będzie można skorzystać w każdej sytuacji..

Wpadłeś w spiralę długów? Nie upadniesz

Dla wielu osób zmęczonych telefonami i wizytami windykatorów, a także innymi przykrymi sytuacjami, jakie wiążą się z posiadaniem długo niespłacanych długów, możliwość odcięcia się od tego wszystkiego wydaje wyjściem wprost wymarzonym. Trzeba więc przypominać: upadając co prawda nie zostaniemy pozostawieni na bruku, jednak tracimy cały majątek. Zawsze warto więc dokładnie rozpoznać możliwości ewentualnej spłaty tych zobowiązań, albo tego, ile z nich w ogóle jest wymagalnych.

Drugi problem, jaki należy mieć na uwadze jest taki, że sąd wcale nie musi pozytywnie rozpatrzeć wniosku. Wiele osób w naszym kraju boryka się z pozostawaniem w tzw. spirali zadłużenia, zaciągając kolne zobowiązania próbując radzić sobie z dotychczasowymi. W takich sprawach sądy orzekały już, że skorzystanie z upadłości konsumenckiej nie będzie możliwe. Dlaczego?

Droga ta jest zamknięta dla osób, które do powstania lub pogłębienia zadłużenia same się przyczyniły z umyślnej winy – sięganie po pożyczki bez możliwości spłaty poprzednich zobowiązań będzie tak właśnie zakwalifikowane. Drugą bezwzględną przesłanką skutkującą oddaleniem wniosku jest rażące niedbalstwo, a więc postępowanie charakteryzujące się niezachowaniem elementarnych dla określonego położenia zasad postępowania.

Istnieje także szereg innych przeszkód, w postaci m.in. wcześniejszego umorzenia postępowania upadłościowego z innych przyczyn niż wniosek dłużnika, spowodowane niewykonaniem przez niego swoich obowiązku umorzenie planu spłaty, czy dokonanie czynności prawnej, która zostanie uznana za szkodliwą dla wierzycieli. W przypadku przesłanek niemających charakteru bezwzględnego, pod uwagę będą brane jednak także względy humanitarne i względy słuszności.

Oddalony wniosek to jeszcze nie koniec

Dla każdego kto spełnia określone prawem warunki, a pozostały mu jeszcze majątek wystarczy na pokrycie kosztów sądowych (pamiętajmy, że może być inaczej, gdy jest np. obciążony hipoteką), upadłość konsumencka powinna być rozwiązaniem dostępnym. Aby wyeliminować ryzyko problemów zawsze warto sięgnąć po pomoc naszych fachowców, którzy udzielili już w tym zakresie skutecznego wsparcia już wielu klientom.

Po oddaleniu wniosku mamy tydzień na złożenie zażalenia. Zanim postanowienie o oddaleniu się uprawomocni, można go także cofnąć. Warto działać od razu, by możliwości ogłoszenia upadłości nie stracić na kolejne dziesięć lat.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy