Spirala zadłużenia stale wciąga ogromne ilości osób zaciągające kolejne pożyczki. W dzisiejszym świecie wysokiego konsumpcjonizmu, każdy najmniejszy zakup można opłacić np. za 30 dni. Za jakie zjawisko są odpowiedzialne takie działania? Za życie ponad stan! Dłużnicy bardzo często gubią się w swoich zapożyczeniach, odsetki rosną, a zdolności na uregulowanie zapłat niestety nie. Niereagowanie na ciągłe przypomnienia jest powodem do wszczęcia egzekucji komorniczej. Chcesz dowiedzieć się co może zająć komornik i jak wyjść z długów? Przeczytaj nasz artykuł!

Egzekucja komornicza, czyli kiedy polubowne uregulowanie zapłaty jest niemożliwe

Liczba osób zadłużonych rośnie z roku na rok. Jeden kredyt goni kolejny, nie płacone są np. rachunki, czynsze, a to generuje rosnące odsetki. Bardzo łatwo wpaść w tzw. spiralę zadłużenia i doprowadzić do niewypłacalności. Łatwość roztrwaniania pieniędzy powoduje, że w pewnym momencie traci się kontrolę nad wydatkami. Oczywiście sprawa nie trafia od razu do sądu. Na początku wierzyciel rozpoczyna od wysyłania regularnych powiadomień przypominających o zapłacie. Kolejnym krokiem jest zdecydowanie się na windykację miękką mającą na celu dojść do porozumienia i zawarcia kompromisu korzystnego dla obu stron. Dłużnicy z różnych przyczyn odtrącają ostatnią deskę ratunku dla ich sytuacji finansowej. W takim przypadku wierzyciel dochodzący swoich należności podejmuje decyzję o wpisaniu osoby zadłużonej do Krajowego Rejestru Długów. Następnie sprawa kierowana jest do sądu, który nadaje tytuł egzekucyjny potwierdzony klauzulą wykonalności. Wraz z takim działaniem rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne.

Co może i czego nie może zająć komornik? Poznaj listę rzeczy i przygotuj się

Jako egzekucję komorniczą rozumie się wszelkie działania komornika polegające na uzyskaniu z majątku osoby zadłużonej świadczeń pieniężnych pozwalających na uregulowanie spłaty wierzycielowi. Warto wiedzieć, że to nie komornik decyduje o tym jakie rzeczy zostaną przez niego zajęte. Tutaj pojawia się kluczowe pytanie – co może zabrać komornik? Lista ta obejmuje:

  • środki finansowe znajdujące się na koncie bankowym,
  • część dochodu uzyskanego w ramach umowy o pracę – z reguły zajmowana jest 1/2 wypłaty,
  • część lub całość wynagrodzenia uzyskanego z innych umów cywilnoprawnych,
  • rentę, emeryturą oraz inne świadczenia,
  • nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem m.in. samochód lub mieszkanie.

A czego nie może zająć komornik? Tutaj znajdują się przede wszystkim podstawowe rzeczy takie jak:

  • przedmioty użytku domowego – ubrania, bielizna, pościel, urządzenia domowe,
  • zapasy żywności wystarczające na jeden miesiąc,
  • asortyment potrzebny do wykonywania pracy zarobkowej,
  • przedmioty niezbędne np. dzieciom do spełniania obowiązku szkolnego,
  • produkty lecznicze, których ilość starczy na okres 3 miesięcy.

W przypadku wynagrodzenia za wykonywaną pracę komornik nie może go zająć jeśli jest ono równe z obowiązującą najniższą krajową.

Czy komornik może zająć rzeczy rodziny i nie należące do dłużnika? Sprawdź stanowisko prawne

Postępowanie komornicze w niejednym dłużniku wzbudza wiele wątpliwości. Tutaj najczęściej zadawane pytanie brzmi: czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika? Musisz wiedzieć, że komornik w żadnym wypadku nie ma prawa do zajęcia przedmiotów, bądź nieruchomości, których dłużnik nie jest bezpośrednim i jedynym właścicielem. Jednak prawo przewiduje kilka wyjątków. Pod lupę weźmy nieruchomość, którą dłużnik wynajmuje. W takim przypadku komornik może zabrać wszystkie ruchomości, które się tam znajdują. W takiej sytuacji właściciel mieszkania, a więc wynajmujący może dochodzić swoich praw.

A co w przypadku kiedy dłużnik jest współwłaścicielem? Tutaj warto powołać się na art. 846 kodeksu postępowania cywilnego wyjaśniający, że w takich sytuacjach prowadzona egzekucja dotyczy tylko i wyłącznie części dłużnika. Wyjaśniając, komornik ma prawo zająć wspólną rzecz i rozpocząć jej licytację. Kupujący musi mieć świadomość, że kupuje tylko połowę przedmiotu. Najwięcej wątpliwości wzbudza małżeńska wspólność majątkowa. Czy komornik ma do niej prawo? Wydany przez sąd tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności pozwala na zajęcie rzeczy osoby, która zawarła związek małżeński, jednak tutaj komornik potrzebuje uzyskać również taki tytuł dla drugiego małżonka. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy kiedy wierzyciel udowodni, że nieuregulowany dług powstał za zgodą małżonka.

A jak jest z kontem bankowym? Czy komornik może zająć konto bankowe nie należące do dłużnika? Odpowiedź jest bardzo prosta – nie! Kiedy rozpoczyna się egzekucja komornicza, komornik dostaje pakiet informacji o dłużniku. To czy posiada on konto bankowe sprawdzane jest na podstawie numeru PESEL. Jeżeli osoba zadłużona swoje wynagrodzenie gromadzi np. na koncie żony, komornik nie ma do tego najmniejszych praw.

Nie wiesz jak wyjść z długów? Z pomocą profesjonalistów to prostsze niż myślisz

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak wyjść z długów odwiedź naszą kancelarię Ptak & Wspólnicy. Jednym ze sposobów jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Częściowe oddłużenie to skuteczny ratunek dla osoby niewypłacalnej. Dodatkowo nasi doświadczeni adwokaci służą kompleksową pomocą przy prowadzeniu negocjacji zarówno z wierzycielami jak i komornikiem. Niezbędna jest tutaj profesjonalna wiedza prawna z zakresu prawa upadłościowego. Działania na własną rękę mogą przynieść odwrotny rezultat od oczekiwanego. Przeanalizujemy Twoją sytuację, określimy czy masz szansę na ogłoszenie upadłości, a także przeprowadzimy Cię przez cały proces. Dla nas nie ma sytuacji bez wyjścia! Z pomocą jednych z najlepszych adwokatów rozpoczniesz nowe życie bez ciążących nad głową długów! Zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy