Ustanie wspólności majątkowej najczęściej ma miejsce podczas rozwodu. Jeśli wkrótce-byli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, a jednocześnie nie zawarli wcześniej intercyzy, sprawa zwykle znajduje finał w sądzie. O ile nie ma większych wątpliwości odnośnie składników, które do wspólnego majątku wnieśli małżonkowie przed zawarciem związku, tak podział dorobku powstałego później wymaga dokładnego zbadania wszystkich okoliczności.

Przychody małżonków to nie jedyny czynnik, który wpływa na postanowienie sądowe

Model, w którym małżonkowie po równo dzielą się obowiązkami wychowania dzieci i dbania o gospodarstwo domowe, nadal należy w Polsce do rzadkości. Znacznie częściej jedna z osób (statystycznie częściej mąż) pracuje, a druga zajmuje się potomstwem i domem. W momencie, kiedy ma nastąpić podział majątku sąd uwzględnia nie tylko wysokość zarobków obojga małżonków, ale również cały trud włożony w utrzymanie domu oraz opiekę nad dziećmi. O ile ustalenie wynagrodzenia i innych przychodów nie sprawia większych trudności, tak wyliczenie wartości wykonanych obowiązków domowych to znacznie bardziej złożona kwestia. Tutaj nie ma dokumentów i zaświadczeń, na których można oprzeć ocenę. Nasi prawnicy po omówieniu sytuacji będą w stanie odpowiednio uargumentować racje strony w tym zakresie.

W sprawach związanych z podziałem majątku warto korzystać z fachowego wsparcia prawnego

Kolejnym interesującym zagadnieniem jest wartość majątku, który podlega podziałowi. Każdy z małżonków może mieć inny udział w jego powstaniu, ale też z biegiem lat zmienia się wycena poszczególnych przedmiotów. Sąd może nie zgodzić się z wykazaną we wniosku wartością majątku o dokonanie jego podziału. Wtedy zwraca się do odpowiednich organów, instytucji bądź banku o udzielenie informacji. Warto wspomnieć, że wysokość opłaty za wszczęcie postępowania o podział wspólnego majątku zależy od tego, czy małżonkowie zgadzają się na podział. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie procedur i czynności zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Rafał Ptak i wspólnicy.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy