Pełna zdolność do dokonywania czynności prawnych wiąże się stricte z wiekiem. Każdy obywatel RP, który ukończył 18. rok życia i nie został ubezwłasnowolniony, może zawierać ważne umowy, dokonywać wiążących transakcji itd. Szkopuł w tym, że wiedzy i doświadczenia, potrzebnych by rozpoznać wszystkie przyszłe konsekwencje podejmowanych działań, nie nabywa się wraz z upływem lat – tylko dzięki edukacji oraz zajmowaniu się określonymi sprawami. Dlatego korzystanie z pomocy radcy prawnego często stanowi jedyne rozsądne, opłacalne rozwiązanie.

Konflikt wcale nie musi kończyć się w sądzie. Mediacje mogą doprowadzić do zadowalającego kompromisu

Różnice zdań i interesów prowadzą do napięć, wszystkie strony często twardo obstają przy swoim stanowisku. Ktoś nie wykonał powierzonego zadania, ktoś inny nie dotrzymał terminu zapłaty – sądy mają rozstrzygać takie spory. Jednak biorąc pod uwagę spodziewaną długość pełnego postępowania i ścieżki odwoławcze, warto w pierwszej kolejności spróbować załatwić sprawę polubownie. Profesjonalne mediacje pozwalają szybciej odnaleźć płaszczyznę porozumienia i wokół niej ustalać wszystkie detale. Trzeba się upewnić przy tym upewnić, że rozmowy negocjacyjne będą odbywać się pod okiem neutralnego obserwatora – na przykład radca prawny Rafał Ptak ma wieloletnie doświadczenie w roli efektywnego, bezstronnego mediatora. Udział w arbitrażu międzynarodowym najlepiej świadczy o jego kompetencjach oraz umiejętnościach interpersonalnych. Rzecz jasna w naszej kancelarii pracują również prawnicy o zupełnie innych specjalnościach.

Wieloznaczne zapisy w dokumentach przedłożonych do podpisu? Radca prawny wyjaśni wszelkie wątpliwości

Nieprecyzyjne przepisy niejednokrotnie dają pole do szerokiej, skrajnie różnej interpretacji. To, jak należy rozumieć niektóre paragrafy, często ustalają sądy – jeden precedens wywiera ogromny wpływ na całą linię orzeczniczą. Trudno oczekiwać, żeby przysłowiowy Kowalski na bieżąco śledził wszystkie wyroki i innego rodzaju decyzje. Pracownicy Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy robią to na co dzień. Zwracając się do nas o pomoc masz całkowitą pewność, że Twoja sprawa trafi w ręce prawników, którzy faktycznie znają się na rzeczy. Kompleksowo obsługujemy zarówno osoby prywatne, jak także klientów biznesowych. Prawo rodzinne, prawo konsumenckie, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo spadkowe – to tylko część gałęzi prawa, którymi się zajmujemy.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy