Narastające trudności finansowe poważnie komplikują codzienne życie. Prawo daje zadłużonym kilka możliwości zgodnego z prawem wyjścia z kłopotów: właśnie upadłość konsumencka będzie tutaj modelowym przykładem. Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów wcale jednak nie oznacza pomyślnego rozwiązania sprawy – sąd może odmówić przeprowadzenia postępowania. Czy to oznacza, że po takiej decyzji nie ma już żadnego ratunku?

Upadłość konsumencka służy zarówno oddłużeniu, jak również zaspokojeniu żądań wierzycieli

Trzeba pamiętać o tym, że przepisy muszą odpowiednio chronić wszystkie zaangażowane strony. Artykuł 491 ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze” wymieniają szereg okoliczności, które uniemożliwiają konsumentowi przeprowadzenia całej procedury oddłużającej. Wśród nich są między innymi:

  • istotny wpływ zachowania dłużnika na powstanie zobowiązania lub jego drastyczne powiększenie (działania kwalifikowane jako umyślne lub rażące niedbalstwo)

  • podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie bankructwa

  • prawomocne stwierdzenie, iż przeprowadzona upadłość konsumencka wyrządza poważną krzywdę wierzycielom

  • wcześniejsze umorzenie postępowania upadłościowego lub realizacji planu spłaty ze względu na uchybienia po stronie dłużnika

  • niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorca

  • w ciągu 10 ostatnich lat konsument ogłosił bankructwo, które zakończyło się częściowym bądź całkowitym oddłużeniem.

Powyższe przesłanki nie muszą bezwzględnie zamykać drogi do upadłości konsumenckiej. Decydujące okazują się tutaj kwestie dot. przeprowadzenia postępowania do końca z uwagi na względy słuszności oraz względy humanitarne. To wymaga sporządzenia rzeczowego, dobrze udokumentowanego uzasadnienia. W Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i wspólnicy zajmowaliśmy się już podobnymi przypadkami.

Renomowani prawnicy zawsze przedstawią Ci wszystkie dostępne opcje oraz ich konsekwencje

Oczywiście pojęcia „słuszność” czy „humanitaryzm” nie mają jednej, precyzyjnej definicji w prawie. Za każdym razem sąd bierze pod uwagę indywidualną sytuację oraz postawę dłużnika. Zdarza się tak, że w danej sprawie pojawiają się nowe okoliczności, które mogą stanowić solidną podstawę do ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na przykład dłużnik ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, który w konsekwencji uniemożliwia mu kontynuowanie dotychczasowej pracy zarobkowej. Powyższe kryteria są zatem nieostre, warto zgłosić się do doświadczonego w podobnych sprawach prawnika i poprosić o opinię. Zgłoś się do nas, a my rzetelnie ocenimy Twoje szanse i możliwości na przeprowadzenie procesu upadłościowego jako konsumenta.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy