Pod pojęciem „prawnik” mieści się mnóstwo rozmaitych profesji. Niejednokrotnie łączy je ze sobą wyłącznie fakt działania w niezwykle szerokiej dziedzinie prawa. Jednym z najczęstszych błędów, wynikających najpewniej z niemal identycznego nazewnictwa, jest mylenie doradcy prawnego z radcą prawnym. Taka pomyłka może mieć daleko idące, bardzo negatywne konsekwencje dla osoby poszukującej specjalistycznej pomocy. Dlatego postanowiliśmy wskazać kilka podstawowych różnic oraz potencjalne zagrożenia, jakie powstają przy powierzeniu sprawy nieodpowiedniej osobie.

Wszyscy radcy prawni mają ściśle określony zapisami ustawy zakres obowiązków i odpowiedzialności

Wykonywanie zawodu zaufania publicznego wiąże się ze szczególnymi zobowiązaniami wobec społeczeństwa. Oznacza to nie tylko konieczność zdobycia gruntownego wykształcenia oraz specjalistycznych umiejętności, ale również wykazywania się wyższymi standardami moralnymi i etycznymi. W naszej kancelarii przywiązujemy dużą wagę do postawy oraz wartości, które reprezentują sobą pracujący dla nas prawnicy. Charakterystyka służby, którą pełni radca prawny wymaga przyjęcia do samorządu zawodowego, co samo w sobie stanowi ogromną nobilitację. Tymczasem doradcą prawnym, czyli osobą prowadzącą działalność gospodarczą skoncentrowaną na udzielaniu pomocy w kwestiach związanych z prawem, może być praktycznie każdy kto ukończy stosowne studia magisterskie. O poziomie kompetencji mecenasów, z jakimi współpracuje Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy, świadczą zarówno dodatkowe egzaminy czy szersze uprawnienia, ale też bogate doświadczenie czy zdobyte wyróżnienia.

Radca prawny może występować przed sądem w imieniu swojego mocodawcy

Osoba oferująca usługi doradcy w porównaniu z naszymi mecenasami będzie miała odczuwalnie mniejsze możliwości. Udzielenie sądowego pełnomocnictwa ogranicza się do niektórych przypadków z kodeksu cywilnego. Z kolei prawnicy z naszej kancelarii mają uprawnienia, które pozwalają im nawet na pełnienie obowiązków obrońcy w sprawach karnych. Sporządzanie oraz kierowanie pism procesowych do właściwych organów również znajduje się w zakresie wykonywanych przez nas czynności. I jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia: tajemnica zawodowa. O ile radca prawny zobowiązany jest do zachowania w sekrecie poufnych informacji przekazanych przez Klienta, tak już doradca nie ma takiego przymusu – ani przywileju, jak zdarza się to w pewnych przypadkach. Zapewniamy, że nasi prawnicy posiadają wszelkie konieczne kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia powierzonych nam spraw.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy