Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1990 r. II CR 462/90

Spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej w celach zarobkowych, w związku z tym sprawa z jej udziałem nie może być uznana za sprawę gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175), chociażby po drugiej stronie występował podmiot gospodarczy prowadzący taką działalność.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy