Dziedziczenie po ogłoszeniu upadłości nie musi oznaczać dla upadłego wzbogacenia. Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła po ogłoszeniu upadłości spadkobiercy spadek co do zasady wchodzi do masy upadłości i uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (art. 119 ust. 1 ustawy).

Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości spadkobiercy, a spadkobierca przed datą upadłości złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku, spadek nie wejdzie do masy upadłości, skutek odwrotny powstanie gdy spadkobierca złożył oświadczenie o przyjęciu spadku albo nie złożył żadnego oświadczenia a upłynął sześciomiesięczny termin do jego złożenia (art. 119 ust. 2 ustawy).

Umowy zbycia spadku w całości lub w części albo zbycia udziału w spadku w całości lub części zawarte przez upadłego po ogłoszeniu upadłości, są nieważne (art. 120 ustawy).

Używane w artykule określenie ustawa oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Skutki ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy