Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie.

Jeśli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności ustawowej (taki ustrój powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa) ich majątek wspólny wejdzie do masy upadłości, czyli nie tylko majątek osobisty dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale także te rzeczy, które należą do dłużnika i jego małżonka (art. 124 ust. 1 ustawy). Szczególne niebezpieczeństwo istnieje, gdy dłużnik i jego małżonek posiadają nieruchomość na zasadach wspólności ustawowej, wówczas ta nieruchomość również wejdzie do masy upadłości. Do masy upadłości nie wejdzie jedynie majątek osobisty małżonka dłużnika. Często małżonkowie ustanawiają rozdzielność majątkową, aby uniknąć skutku opisanego powyżej, jednak takie wyjście z sytuacji nie zawsze jest roztropne, bowiem jeśli umowa została zawarta w ciągu dwóch lat przed dniem złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, wówczas jest nieskuteczna. W stosunku do masy upadłości skuteczna jest umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową albo ograniczająca wspólność ustawową zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 126 ustawy). Jeśli umowa o rozdzielność majątkowa okaże się skuteczna wobec wierzycieli, wówczas do masy upadłości wejdzie majątek osobisty dłużnika i udział w majątku wspólnym a nie cały majątek wspólny.

Skutki ogloszenia bankructwa osoby fizycznej.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy