bankructwo osoby fizycznej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to szansa na oddłużenie niewypłacalnej osoby. Dzięki procedurze upadłościowej możliwe jest umorzenie całości lub części długów. Upadłość ma na celu m. in. równe zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli. Jakie inne korzyści dla zadłużonego, oprócz umorzenia długów wynikają z bankructwa? O tym powiemy w dalszej części artykułu.

Upadłość konsumencka dobry krok, czy fatalna decyzja?

Powyższe pytanie zadaje sobie każdy kto rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Decyzja o bankructwie osobistym musi być rzetelnie przemyślana, gdyż wiąże się z likwidacją części lub całego posiadanego majątku. Ponadto wszelkie uzyskiwane środki pieniężne przez bankruta są przekazywane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Czy w takim razie upadłość konsumencka jest procedurą godną uwagi? Oczywiście, gdyż ilość korzyści, jakie płyną ze skutecznie przeprowadzonego postępowania jest znaczna, a wśród najważniejszych warto wymienić:

  • oddłużenie – to najbardziej oczywista zaleta upadłości konsumenckiej. Bankrut pozbywa się ciążących wierzytelności i wykonuje jedynie Plan Spłaty przygotowany przez sąd.
  • komfort psychiczny – ciężar zobowiązań finansowych potrafi odbierać chęć do życia. Niestety otrzymywanie licznych pism, telefonów od komorników, firm windykacyjnych i samych wierzycieli potrafią rozstroić psychicznie nawet najbardziej odpornych ludzi. Ogłaszając upadłość bankrut może odetchnąć, gdyż ciągłe kontakty ze strony wierzycieli ustaną.
  • spłata jedynie części zadłużenia – ogłoszenie upadłości ogranicza spłatę długu, jedynie do jego części rozłożonej na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli.
  • zawieszenie postępowań egzekucyjnych – po ogłoszeniu upadłości zawieszeniu ulegają wszelkie toczące się względem dłużnika egzekucje. Po zakończeniu postępowania upadłościowego wszystkie egzekucje ulegają umorzeniu.
  • zawieszenie postępowań sądowych – analogicznie do egzekucji, również postępowania sądowe toczące się przeciwko upadłemu zostają zawieszone. Oczywiście dotyczy to jedynie postępowań sądowych dotyczących zapłaty należności.
  • zawieszenie działań firm windykacyjnych – postępowanie upadłościowe skutkuje zaprzestaniem kontaktów firm windykacyjnych z dłużnikiem.
  • zatrzymanie naliczania odsetek od należności – w momencie ogłoszenia upadłości naliczanie odsetek zostaje zatrzymane. Dotyczy to jedynie wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowe. Jeśli jednak wierzyciel poczynił zabezpieczenia odsetki biegną nadal, jednak zostaną pokryte jedynie z przedmiotu zabezpieczenia.
  • wsparcie mieszkaniowe – zaletą postępowania upadłościowego jest możliwość otrzymania kwoty, która jest równa przeciętnemu czynszowi najmu lokalu za okres nawet do 24 miesięcy. Dłużnik może otrzymać taką kwotę, jedynie kiedy posiadał mieszkanie lub dom i nieruchomość ta została przekazana na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Bankructwo osoby fizycznej  stanowi rozwiązanie godne rozważenia, gdy spłata wierzytelności staje się już niemożliwa. Z postępowania upadłościowego po zmianie przepisów korzysta coraz więcej osób borykających się z zadłużeniem.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy