Liberalizacja przepisów sprawiła, że w 2016 r. bankructwo osobiste ogłosiło, aż 4434 osób fizycznych! Wyjście z tarapatów finansowych staje się coraz prostsze, a dłużnicy korzystając z pomocy prawników skutecznie ogłaszają upadłość konsumencką. W poniższym artykule przybliżymy procedurę upadłościową i nakreślimy zalety bankructwa osobistego.

Złagodzone prawo, a procedura upadłości konsumenckiej

Nowa ustawa o upadłości konsumenckiej obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., przepisy te zdecydowanie wychodzą na przeciw osób, które popadły w tarapaty finansowe. Jak pokazują statystyki w roku 2015 bankructwo osobiste ogłosiło 2114 osób, a już w 2016 r. liczba ta wyniosła 4434! Jak prognozuje się to dopiero początek i kolejne lata przyniosą jeszcze więcej osób chcących ogłosić upadłość konsumencką. Procedura ta jest niezwykle popularna wśród osób po 40 roku życia, ale też młodszych bankrutów w statystykach nie brakuje. Złagodzenie przepisów i niskie koszty prowadzenia postępowania skutecznie zachęcają coraz więcej dłużników do uwolnienia się w legalny sposób od piętrzącego się zadłużenia.

Kto i jak może ogłosić upadłość konsumencką?

Bankructwo osobiste to rozwiązanie skierowane do osób fizycznych, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy. Z procedury upadłościowej mogą skorzystać osoby fizyczne, które wcześniej powadziły działalność gospodarczą, ale jest ona faktycznie zakończona i wykreślona z rejestrów. Jak ogłosić upadłość? Dłużnik zobowiązany jest do złożenie do sądu wniosku o upadłość i szeregu dokumentów m. in.:

 • wykaz posiadanego majątku
 • wyszczególnienie wierzycieli
 • wykaz dłużników konsumenta
 • wykaz tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
 • wykaz postępowań toczących się względem konsumenta
 • informacje, dowody w obrębie zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • dowody potwierdzające zdarzenia powodujące upadłość np. dokumentacja medyczna potwierdzająca nagłą chorobę

Po złożeniu do Sądu Rejonowego wszystkich dowodów i wniosku sąd bada sprawę, czy nie zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku o upadłość. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która obejmuje wyznaczenie syndyka i sporządzenie planu spłaty zadłużenia (trwającego do 5 lat). Upadły zobowiązany jest do realizacji planu spłaty, a syndyk ma za zadanie sprzedać majątek dłużnika. Po wypełnieniu planu spłaty dłużnik staje się wolny od długów.

Jakie korzyści niesie bankructwo osobiste?

Upadłość konsumencka niesie wiele korzyści, które są bodźcem przekonującym dłużników do skorzystania z tej procedury. Najważniejszym zaletami bankructwa są:

 • spłata długu tylko w części rozłożonej na raty – bankrut nie spłaca całości długu, a jedynie jego część, która jest uzależniona od jego możliwości finansowych.
 • zawieszenie, umorzenie egzekucji i postępowań sądowych – ogłoszenie upadłości skutkuje umorzeniem wszelkich toczących się egzekucji i postępowań sądowych o zapłatę
 • zawieszenie windykacji przedsądowej – wszelkie firmy i kancelarie prowadzące działania windykacyjne mają obowiązek przerwać je w momencie ogłoszenia upadłości
 • zniwelowanie stresu – ogłoszenie upadłości przekłada się na komfort psychiczny dłużnika, który nie musi już obawiać się organów egzekwujących długi.

Dłużnik chcący skorzystać z upadłości konsumenckiej może spróbować przeprowadzić procedurę samodzielnie lub skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii. Z dobrym prawnikiem u boku przebrnięcie przez procedurę jest zdecydowanie łatwiejsze i nie ma ryzyka popełnienia błędów, które mogą przełożyć się na decyzję sądu.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy