Zakup samochodu to transakcja opiewająca na znaczne kwoty pieniężne, dlatego tak istotne jest zawarcie rzetelnej umowy kupna sprzedaży. Jak jednak skonstruować taki dokument, by zabezpieczał odpowiednio nasz interes? W poniższym artykule opiszemy najważniejsze elementy umowy kupna sprzedaży samochodu.

Dobra umowa = zadowolenie z nowego samochodu

Wielu kupujących korzysta z gotowych wzorów umów widniejących w internecie. Zanim podpiszemy dokument pochodzący z niepewnego, wirtualnego źródła należy rzetelnie zapoznać się z jego treścią. Pamiętajmy, że w przypadku problemów umowa jest podstawą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Skonstruowana w niewłaściwy sposób może nas pogrążyć i odebrać możliwość dochodzenia należnych środków pieniężnych. Brak istotnych elementów może skutkować kwestionowaniem ewentualnych roszczeń. Dla zabezpieczenia swojego interesu warto zadbać, by umowa kupna sprzedaży była sporządzona w rzetelny sposób. Posiadanie wiedzy -prawnej jest niezbędny, by sporządzić dokument w sposób gwarantujący właściwą ochronę.

Elementy, których nie może zabraknąć w Twojej umowie

Decydując się na samodzielnie sporządzenie umowy kupna sprzedaży samochodu warto wiedzieć, jakie elementy w tym istotnym dokumencie należy zawrzeć. Dla ułatwienia prezentujemy krok po kroku właściwą konstrukcję tego typu umowy:

  • miejsce i data zawarcia umowy – na umowie należy oznaczyć miejsce i datę, kiedy umowa zostaje zawarta. Jest to niezwykle istotne, by ustalić, jakie w danym czasie przepisy prawa miały zastosowanie, gdy pojawi się konflikt pomiędzy kupującym i sprzedawcą. Dodatkowo oznaczenie miejsca ma wpływ na wybór sądu, który będzie miał za zadanie rozstrzygnąć spór.
  • strony umowy – to bardzo istotny element umowy często bagatelizowany. Poprawne określenie stron ułatwia dalsze dochodzenie ewentualnych roszczeń. W przypadku osób fizycznych w umowie należy zawrzeć imię, nazwisko, adres zameldowania i zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego. Wpisując w umowę osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczy należy zawrzeć następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL, numer dowodu, pełną nazwę firmy wraz z adresem, REGON, NIP. Kiedy stroną umowy jest osoba prawna w umowie muszą zostać zawarte następujące dane: pełna nazwa, siedziba osoby prawnej, numer KRS, NIP , REGON, a także dane osoby uprawnionej do zawarcia umowy.
  • określenie przedmiotu umowy – kolejnym etapem sporządzania umowy jest wskazanie przedmiotu. Należy wskazać następujące dane pojazdu: marka, model, rocznik, przebieg, numer nadwozia VIN, numer rejestracyjny. Cenne są też informacje, które opisują jakie elementy sprzedawane są wraz z pojazdem np. opony, wyposażenie dodatkowe, dodatkowe kluczyki.
  • sposób płatności – w umowie należy wskazać cenę pojazdu wraz ze sposobem uregulowania zapłaty.
  • zapisy dodatkowe – najczęściej zawierają informacje, że kupujący zapoznał się ze stanem fizycznym i akceptuje go. W zapisach dodatkowych pojawia się też gwarancja sprzedawcy, prawo do odstąpienia od umowy, a także kary za nieterminowe dokonanie płatności.
  • podpisy stron – obie strony zawierające umowę są zobowiązane do złożenia stosownych podpisów.

Opiniowanie i sporządzanie umów to zadanie dla prawnika!

Sporządzenie umowy kupna sprzedaży samochodu lub opiniowanie dokumentu, który dostaliśmy od sprzedawcy wpisuje się w świadczone przez nas usługi prawne. Kancelaria prawna specjalizuje się w analizie tego typu dokumentów oferując rzetelną pomoc z nakreśleniem ewentualnych uchybień lub zapisów niekorzystnych dla Klienta. Rzetelnie sporządzona umowa to gwarancja zadowolenia z przebiegu transakcji i właściwe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy