Rozwód to bardzo trudny moment dla każdego małżonka. Bardzo często z inicjatywą rozstania wychodzi tylko jedna osoba, a druga kategorycznie odmawia zgody na ten krok. Czy w takiej sytuacji uzyskanie rozwodu jest niemożliwe? Jak rozstać się, gdy małżonek wyraża sprzeciw? Na te newralgiczne pytania odpowiemy w dalszej części artykułu.

Sprzeciw małżonka, a motywy uzasadniające

Rozwód orzekany jest, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Co kryje się pod pojęciem pożycia? Prawo wyraża je w trzech więziach tj. więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej. Rozwód nie musi być inicjatywą obu małżonków. Niezwykle częstym zachowaniem jest wystąpienie o rozwód tylko jednego z nich. Zgodnie z litera prawa drugi z małżonków ma prawo nie wyrazić zgody na rozwód. Wniesiony sprzeciw musi być jednak solidnie uargumentowany, a także poparty dowodami. Dodatkowo małżonek ma prawo do wniesienia oddalenia powództwa z powołaniem się na brak przesłanek pozytywnych lub powstanie przesłanek negatywnych. Wniesienie sprzeciwu nie przesądza jednak o skuteczności postępowania. Jak małżonkowie argumentują sprzeciw? Oto kilka popularnych przykładów:

  • pozew jako wypadkowa chwilowych problemów – to najpopularniejszy sposób argumentowania złożenia pozwu o rozwód przez jednego z małżonków. Strona sprzeciwiająca się wskazuje, że jest to wynik chwilowych problemów, jakie zaistniały w ich związku
  • więzi uległy rozpadowi niedawno – rozpad więzi wymienionych powyżej nie determinuje decyzji sądu o rozwodzie. Bardzo często zdarza się, że małżonek wnoszący sprzeciw stwierdza, że nie doszło do trwałego rozpadu, gdyż minęło zbyt niewiele czasu od ich rozstania.
  • rozwód sprzeczny z dobrem rodziny – wielu małżonków swój sprzeciw motywuje, że rozwód byłby sprzeczny z ogólnym dobrem rodziny, a szczególnie małoletnich dzieci.
  • rozwód sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – to argument wykorzystywany, gdy stan zdrowia jednego z małżonków nie jest dobry.
  • rozwód aktem przyznania się do winy – wielu małżonków, którzy dokonali zdrady występuje o rozwód w akcie wzięcie odpowiedzialności za winę. Należy podkreślić, że winny nie może jednostronnie decydować o zakończeniu związku.

Małżonek nie wyraża zgody na rozwód i co dalej?

Złożenie sprzeciwu przez małżonka może skutkować oddaleniem powództwa. Sąd zanim jednak tego dokona musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, jeśli w jego toku zostaną ujawnione przesłanki stwierdzające brak zerwania więzi lub realne prawdopodobieństwo przetrwania związku do rozwodu nie dojdzie. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo sprzeciwu małżonka wydanie orzeczenia rozwiązującego małżeństwo jest realne do osiągnięcia. Porady prawne są rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji. Fachowa analiza prawna sytuacji w małżeństwie może pozwolić ustalić sposób obrony. Odpowiednia argumentacja pozwala na obalenie sprzeciwu drugiego małżonka i doprowadzenie do rozwiązania małżeństwa przez sąd.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy