Pośpiech, brawura, chwila nieostrożności i wypadek gotowy. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do licznych zdarzeń drogowych, w których poszkodowani doznają uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z literą prawa mają oni możliwość dochodzenia licznych świadczeń odszkodowawczych, które mają na celu zrekompensowanie powstałej szkody. Jak się jednak o nie ubiegać? Jak postępować, by skutecznie wywalczyć wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Szeroki katalog świadczeń należny poszkodowanym

Prawo do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych po wypadku nabywają zawsze poszkodowani. Możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej nie ma jedynie sprawca zdarzenia. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczeń jest zawsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe u którego sprawca zakupił polisę ubezpieczeniową OC. W sytuacji, gdy winny zdarzenia nie posiadał ubezpieczenia lub zbiegł z miejsca wypadku z roszczeniem występujemy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Poszkodowani mogą uzyskać następujące świadczenia odszkodowawcze:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie na pokrycie kosztu zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu, zabiegów rehabilitacyjnych, opatrunków, opieki, dojazdów do placówek medycznych
  • wyrównanie utraconego dochodu
  • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego
  • rentę wyrównawczą
  • rentę z tytułu utraconego dochodu i braku możliwości podjęcia pracy zarobkowej

W celu rozpoczęcia procedury odszkodowawczej należy wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie do właściwego ubezpieczyciela. Poszkodowany ma w nim obowiązek opisać zdarzenie i jego wpływ na zdrowie i życie. Należy opisać przebieg leczenia i rokowania na przyszłość. Należy też wskazać we kwotę, jakiej dochodzimy w ramach roszczenia. Poszkodowany nie ma obowiązku występować do ubezpieczyciela samodzielnie, gdyż może skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej, która poprowadzi kompleksowo sprawę. Prawnik zadba o wszelkie formalności i poprzez umiejętnie zgromadzenie dowodów, a także negocjowanie z ubezpieczycielem doprowadzi do wypłacania najwyższego odszkodowania. Jak pokazują statystyki prawnicy dla poszkodowanych uzyskują nawet o 60% wyższe świadczenia, niż osoby roszczące dochodzące ich bez fachowego wsparcia.

Szkoda osobowa, a rzeczowa – wyjaśnienie

Poszkodowani w wypadkach mają prawo do dochodzenia rekompensaty z tytułu szkody rzeczowej (obejmuje uszkodzone mienie i pojazd), a także osobowej (obejmuje rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu, leczenie, doznany ból i cierpienie). Podstawą do uzyskania roszczeń jest zawsze dokumentacja. Każdy poszkodowany chcący dochodzić świadczeń odszkodowawczych musi rzetelnie gromadzić dokumenty, które poświadczają powstałe obrażenia ciała, a także uszkodzenia mienia i pojazdu. Tylko rzetelna dokumentacja, umiejętności negocjacyjne i solidnie sporządzony wniosek jest gwarancją uzyskania godnych świadczeń po wypadku samochodowym.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy